Listor / Arter / axsträfse

axsträfse

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Lamprothamnium papulosum [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B1b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art