Listor / Arter / vit sminkrot

vit sminkrot

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Buglossoides arvensis var. arvensis [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Varietet
Urban miljö: Förekommer