Listor / Berzan / Religion och identitet

Religion och identitet

Varför väljer människor att tro?

Någon gång under livet ställer sig nästan alla människor existentiella frågor som ”Varför finns jag?” eller ”Vad händer efter döden?”. Finns inga formler eller ingen vetenskap som kan svara på dessa frågor och det är just därför tron och religionen får en mycket viktig roll.

Kan också vara för att få hopp under en kanske jobbig period i livet. Då kan det kännas väldigt betryggande att ha någonting som det går att luta sig tillbaka på.

 

Hur påverkar tro och religion människors livsval?

Varje religion har som etik och moral som ”huvudpelare” och detta medför om du tror på en viss religion kommer du också få med denna moral som religionen står för.

Många religiösa tänker också, om man tar kristendomen som exempel, vad skulle Jesus göra? Och eftersom Jesus var en riktigt intelligent och godhjärtad man kommer det också resultera i att beslutet kanske blir mycket enklare att ta.

 

Vad innebär identitet och vilka faktorer har påverkar den?

Identitet är hur man väljer att se sig själv som person både på ut och insidan. Identiteten är en kombination mellan egenskaper från födseln och erfarenheter som livet ger. Från början påverkas den främst av den närmaste omgivningen som familj och vänner.

Den påverkas också vilket kön man fötts till eftersom ordet ”man” och ”kvinna” redan associeras med massvis med egenskaper. Socioekonomiska bakgrunden påverkar också identiteten. Om man växt upp i en fattig eller välbärgad familj, vilken samhällsklass föräldrarna tillhör mm.

Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Det skapar också en känsla av tillhörighet att beskriva sig själv som t.ex. jude eller kristen och den yttre identiteten syns särskilt tydligt här om man går med, exempel, ett kors i pannan.

Många vill identifiera sig med en viss folkgrupp. På ungefär samma sätt som man ser upp till en idol eller förebild. Man tycker personen är inspirerande och har bra egenskaper och man väljer därför att identifiera sig med denna.

 

Vilka olika betydelser kan begreppet kultur ha?

När ordet kultur nämns tänker de flesta på ting som musik, bilder eller andra konstverk men det kan också vara hur människor ser på varandra och va de har för värderingar och normer. Också beteenden som människor i ett visst samhälle har som till exempel olika högtider och hälsningar.

 

Etnocentrism – Man utgår från att sin egen kultur är den rätta och är därför misstänksam och ser andra kulturer som konstigt och onormalt. Kan leda till att man endast ser skillnaderna på kulturerna istället för saker de har gemensamt.

 

Xenofobi – Om denna misstänksamhet som etnocentrismen medför övergår i hat och våld brukar detta ord användas. Med ett annat ord; främlingsfientlighet.

 

Rasism – Börjar man dessutom tycka att andra kulturer är sämre än sin egen eller mindre värda har denna xenofobi och etnocentrism övergått till rasism.

 

Assimilering – Synsätt som tycker minoritetskulturer ska anpassa sig efter majoritetskulturen för att majoritetskulturen inte ska utvecklas eller influeras.

 

Integrering – Minoritet och majoritetskulturerna möts på mitten och samverkar. Ser denna ”kompromiss” som något positivt och menar att det utvecklar kulturen.

 

Hur förhåller sig religion och kultur till varandra?

De är mycket lika och gränsen är väldigt oklar men förenklat skulle man kunna tänka sig att kultur är lite mer konkret knutet till språk, folkgrupp och område medans religionen inte har den typ av gräns.

 

Vilken betydelse har kristendomen haft för det svenska samhället?

Extremt många kulturella traditioner kommer från kristendomen som julskinka, julklappar, påskägg. Det faktum att vi väldigt länge tillbringat skolavslutningen i kyrkan, gift oss i kyrkan kommer från kristendomen. Det är också kyrkan som har begravningsansvaret i Sverige.

 

Sekularisering – När ett samhälle blir mindre och mindre påverkat eller beroende av religiösutövning. Att religionen allt mer förlorar sin betydelse för både samhället och människorna. Till exempel sekulariseras det svenska samhället idag, skolavslutningar firas allt mindre i kyrkan och istället för skolämnet kristendomskunskap heter det religionskunskap.

 

Privatreligiositet – Även om Sverige är ett sekulariserat land är de flesta människor här fortfarande troende fast mer andligt än kyrkligt. De ber mer tyst och enskilt t.ex. hemma än i kyrkan på gudstjänster som förr i tiden.

 

På vilket sätt är Sverige ett mångkulturellt land?

Den kristna majoritetskulturen är idag en mångkultur som har Islam som näst största religion i Sverige. Dessa religioner och livsåskådningar sätter sitt fotavtryck på samhället eftersom religion och kultur nästan är samma sak.

 

Vad innebär religionsfrihet?

Alla människor har rätt att tro på precis vad eller vilken religion de vill så länge denna tron inte strider mot demokratiska principerna, säkerhet och ordning, hälsa och moral.

 

Vilken roll spelar religion och kultur när det gäller trygghet?

Det kan vara en trygghet att tro på en övre makt som ger en hopp i svåra tider om att allting kommer lösa sig. Men man kan också se det från ett annat perspektiv. Om du verkligen tror på att det finns en Gud som kommer hjälpa dig vad du än har för problem kan man det ge en negativ effekt. Vi säger att du har en examination och väljer att be till Gud att det ska gå bra på provet istället för att ta tag i problemet och börja plugga.

Men om det inte går att göra något mer för att förbättra sannolikheten för något att inträffa så kan religion vara mycket bra. Tänk om en person som stod dig mycket nära t.ex. skulle bli väldigt sjuk och det finns inget mer läkarna kan göra. Då kan det ge mycket hopp för både den sjuka och dens anhöriga att tro på någonting istället för att bara ge upp och skita i det. Det kan ge energi på något sätt. Att det inte bara är den konkreta världen som styrs av mängdvis med små faktorer hela tiden utan det finns någon makt utöver detta.

 

Vilka är gemenskapens positiva respektive negativa sidor?

Det finns tillfällen då vi använder religionen när vi i behov av svar och tröst. Vi använder då religionen som ett verktyg för den positiva gemenskapen den bringar. Men det finns gånger då det inte bara är positivt med gemenskap. Många hävdar att judarnas omskärelse är ett ingrepp på den personliga integriteten. Det finns också en risk att folk blir fanatiska och tror att deras religion är den enda rätta till 100 % och idiotförklarar alla andra. Detta kan i sin tur leda till konflikter i form av krig med mera. För att undvika detta har t.ex. skolan fokuserat på att lära ut likheterna som finns mellan religionerna, då pratar man t.ex. de Abrahams-religionerna.

Människor som inte är likadana som alla andra, bland annat folk som inte är heterosexuella löper stor risk att hamna utanför denna gemenskap eftersom det, nästan genom alla tider, har setts som något fult och äckligt.

 

Publiceringsdatum: 2013-11-17