Listor / Berzan / Bakfyllefilisofi: Demokrati

Bakfyllefilisofi: Demokrati

Har en demokrati rättighet att invadera och ”befria” en diktatur för att införa demokrati?

Det finns två huvudsakliga skäl till att det kan tyckas rätt att invadera ett annat land; Syrien är ett verkligt exempel på hur omvärlden kräver ”rättvisa” på grund av att Bashar Al-Assad tyranniserar sin befolkning. Det är klart att vi åskådare av den avskyvärda konflikten känner empati och tycker att någon borde gå in i landet och styra upp. Vi tar alltså ett moraliskt beslut om vad som är rätt och fel. Det andra skälet är att landet bryter mot någon av FN:s mänskliga rättigheter. Detta gör att vi likväl gör ett moraliskt beslut men det blir mycket mer indirekt. Nu handlar det inte längre om vad vi tycker utan om vad FN tycker, nu har diktaturen brutit mot ”spelets regler”. Om beslut fattas enbart på den förstnämnda anledningen och det leder till en invasion ger det signalen att det är rättfärdigt så länge som en majoritet, eller en högljudd minoritet som vi kan kalla för en av medier påstådd majoritet, kräver rättvisa. Men att förfara enligt den principen skulle innebära att vilket land som helst med en tillräcklig militär kan rättfärdiga de mest odemokratiska  invasioner och militära operationer. Vilket i teorin skulle innebära anarki på internationell nivå och det skulle dra oss tillbaka hundra år i tiden gällande hur länder interagerar. Det är här FN:s direktiv kommer in i bilden; de ger en relativt tydligt gräns för vad som är ”lagligt” för ett lands ledning att göra mot sin befolkning och vilka skyldigheter den har gentemot dess medborgare. Det som kan vara lätt att glömma är att dessa rättigheter gäller även för de som bryter mot dem. Alltså går det inte riktigt att säga att det är rätt att invadera ett land för då kommer den invaderande styrkan att bryta mot samma rättigheter som den vill upprätthålla, (alla har rätt till liv).

Det kan även vara lätt att förbise faktumet att demokratiska processer tar tid. Gällande demokrati finns inga direkta 'quick fixes', man kan inte bara invadera ett land och riva upp deras maktstruktur, införa val och sen tro att allt kommer gå smidigt. Eftersom demokrati bygger på ett folkets styre måste folket vara kompetent nog att styra, eller i alla fall kompetent nog att inte låta sig styras. Medborgarna måste kunna resonera och ta in fakta för att kunna fatta välgrundade beslut. Dessa fakta skulle i en perfekt värld vara just rena fakta och inte färgade av mediet som för fram dem, vilket ytterligare höjer kraven för hur en demokrati bör vara uppbyggd. Den behöver oberoende journalistik, utbildad befolkning och ett fungerande rättsväsen så konflikter och korruption inte låter sig spridas. Man bör även ha en tydlig och öppen struktur över styrningen av landet så alla kan se vem som gör vad vilket underlättar när medierna ska granska de som innehar makten. Så om en invasion skulle äga rum är det minsta man kan göra att se till att bygga upp landet under många år, kanske en hel generation, för att se till att dessa kriterier uppfylls. 

Slutsatsen jag drar utifrån dessa ståndpunkter är den att man inte kan rättfärdiga en invasion av ett annat land för att man ogillar styrelseskicket. Det skulle öppna upp för stater att godtyckligt invadera länder de anser vara diktaturer. Att basera beslutet på FN:s mänskliga rättigheter ger beslutet mer validitet men det är fortfarande ett dåligt alternativ att tvinga på länder demokrati eftersom befolkningen och samhället i stort i många fall inte är redo att leva i en demokrati. Det enda scenariot då det skulle vara mindre dåligt än att ha kvar en tyrannisk diktatur är om ett intensivt arbete genomförs för att uppmuntra demokratins framväxt i landet under lång tid.

Publiceringsdatum: 2014-06-01