Listor / Berzan / Gör aktiv dödshjälp lagligt!

Gör aktiv dödshjälp lagligt!

En undersökning av SIFO visar att majoriteten är för aktiv dödshjälp och ändå är detta förbjudet. Nästan nio av tio är positiva. ”Det finns en stark rädsla för en plågsam död” säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation. Dödshjälp innebär på medicinsk väg avsluta en annan människas liv, på denna persons eller anhörigas begäran. Man brukar skilja på aktiv och passiv dödshjälp, passiv innebär att man avbryter en livsuppehållande medicinskbehandling. Det är lagligt i Sverige. Den aktiva dödshjälpen är däremot att man ger mediciner som får personen i fråga att avlida på ett smärtfritt sätt så att den i lugn och ro får somna in.

Tänk dig att du jobbar inom äldreomsorgen där du varje dag träffar massvis med gamla människor som känner att de levt färdigt. Dom har tappat livslusten och det enda de gör är att vänta på döden som inte är långt borta. De har ofta ont och kan inte klara sig själva. De har kanske inga anhöriga som gör livet lite roligare. Det här får mig att tänka på aktiv dödshjälp. I Sverige är detta förbjudet men jag tycker det är en självklarhet att man ska göra det lagligt!

En person som är helt klar i huvudet och kan fatta sina egna beslut borde också kunna stå för sina egna beslut som alla andra i samhället. Det handlar om patienter som står inför eller är mitt uppe i, ett outhärdligt lidande. Att behöva lida i flera år för att ingen kan hjälpa till att avsluta ens liv tycker jag är väldigt illa. Om vi vill dö kan vi bara gå och hänga oss eller något liknande men det kan inte äldre människor.

Det finns många som tycker att aktiv dödshjälp kan verka ganska oetiskt. Men det visar inte denna statistik ur artikeln ”Majoriteten för dödshjälp” som är skriven av Kristina Edblom den 20de mars 2010. Denna undersökning, utförd av SIFO där 1000 svenskar svarade på frågan: ”Hur ser du på aktiv dödshjälp?”, visar nämligen att 21 procent tycker att det ska vara tillåtet, medan två tredjedelar 66 procent tycker att aktiv dödshjälp bara ska vara tillåtet om personen är obotligt sjuk. Bara sju procent av svenskarna är helt emot aktiv dödshjälp och ändå är det olagligt.

Abort finns ju, varför skulle man då inte som svårt sjuk få välja att avsluta sitt liv? Naturligtvis måste den som fattar beslutet vara vid sina sinnesfulla bruk så att inte deprimerade tonåringar går och tar livet av sig jämt och ständigt. En annan aspekt är att flera friska organ skulle kunna användas när någon nyttjar dödshjälp och kan med dom organen rädda en annan individ.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att låta en person lida igenom sina sista år som en sönder skalad grönsak inte gör någon nytta. Det skulle bli mindre självmord och mindre oskyldiga skulle drabbas samtidigt som det skulle bli mycket billigare för samhället. Tryggheten skulle ökas hos gamlingar som bara blir äldre och äldre samtidigt som organen kan rädda andra individer. Gör aktiv dödshjälp lagligt!

Publiceringsdatum: 2013-11-17