Listor / Berzan / Beteendestudie av tupp

Beteendestudie av tupp

Syfte

Syftet med denna rapport är att göra en beteendestudie utav ett djur. För att sedan analysera djurets beteende enligt etologitermer.

Materiel och metod

Beteendestudien gick till så att jag under trettio minuter studerade en tupps beteende i ett höns hus. Tuppen var av arten Maran, grårandig och i buren fanns det 2 tuppar och 2 hönor. Själva studien ägde rum i Valla. Under dessa trettio minuter då jag studerade tuppens beteende så skrev jag ner tuppens beteende en gång i minuten. Sedan i efterhand analyserade jag tuppens beteende enligt etologitermer under varje minut jag skrev anteckningar.

- Anteckningsmaterial 

- Tidtagningsur 

 - Ett hönshus med höns och tuppar

Resultat och slutsats

Minuter in i studien.

Vad tuppen gjorde denna minut?

Eventuell analysering av tuppens beteende under denna minut enligt etologitermer.

0.

Tuppen står och tittar sig omkring, markera sitt område.

Här kunde vi se att tuppen försökte markera något sorts revir. Kan ha försökt att utmana rangordningen.

1.

Tuppen dricker vatten och skakar på huvudet.

 

2.

Tuppen tittar på hönsen i buren bredvid. Imiterar en höna bredvid.

Här kunde vi se att tuppen imiterade en höna i buren bredvid när den gick fram och tillbaka. Vad tuppen försökte lära sig av det kan jag tyvärr inte förstå.

3.

Tuppen går in och ur sitt sandbad.

 

4.

Tuppen står i sitt sandbad medan den tittar in i buren bredvid.

 

5.

Tuppen står i sandbadet.

 

6.

Tuppen går fram och tillbaka och tittar in i buren bredvid.

 

7.

Tuppen går fram och tillbaka och tittar in i buren bredvid.

 

8.

Tuppen går fram och tillbaka och tittar in i buren bredvid.

 

9.

Den andra tuppen i hönshuset hoppar ner från sittpinnen. Min tupp hoppar upp till sittpinnen. Lite tumult uppstår när de två tupparna är på samma plan.

Här skulle jag vilja säga att man kan se en stark rangordning då den tuppen jag studerade undvek att vara på samma plan som den andra tuppen.

10.

Tuppen sitter still på sittpinnen med en höna bredvid sig.(verkar nervös från omgivningen)

Skulle vilja säga att detta också är en uppföljning av rangordningen då den verkar nervös för den andra tuppen som förmodligen alfahannen.

11.

Tuppen spejar ner från sittpinnen.(verkar lite nervös för den andra tuppen)

En fortsättning på när de två tupparna byte plats i hönshuset. Då alfahannen visade vem som bestämde.

12.

Tuppen spejar ner från sittpinnen. Skakar konstigt med huvudet. Uppför sig fortfarande nervöst.

Skulle kunna vara så att ryckningarna på huvudet är en överslagshandling. Då tuppen inte vet om den ska fly eller slåss.

13.

Tuppen hoppar upp till den övresittpinnen.

Skulle kunna vara så att detta är ett försök att rubba rangordningen då alfatuppen i vanliga fall sitter på sittpinnen längst upp.

14.

Tuppen spanar ner från den övresittpinnen. (Lugnat ner sig)

 

15.

Tuppen spanar från sittpinnen.

 

16.

Tuppen iakttar hönan bredvid sig.

 

17.

Tuppen tittar omkring sig.

 

18.

Tuppen sträcker på sig och står väldigt stolt och rakryggad.

 

19.

Tuppen spejar in i den andra buren från sin sittpinne.

 

20.

Tuppen spejar in i den andra buren från sin sittpinne.

 

21.

Tuppen hackar i sin fjäderskrud, rengör sig.

Här kan vi se ett fixt rörelsemönster när den rengör sig. Då det är något höns gör naturligt en gång om dagen ungefär.

22.

Tuppen hackar i sin fjäderskrud, rengör sig.

Här kan vi se ett fixt rörelsemönster när den rengör sig. Då det är något höns gör naturligt en gång om dagen ungefär.

23.

Tuppen burrar upp sig en aning, flaxar med vingarna.

 

24.

Tuppen tittar in i de andra burarna där många tuppar galer och väsnas. Verkar bli störd.

Här kan vi se att tuppen verkar bli störd av något som är helt normalt då galandet är ett sätt att hävda sitt revir och sin rangordning.

25.

Tuppen rör sig fram och tillbaka på sittpinnen verkar tycka det är jobbigt med allt galande.

Då galandet är ett sätt för att hävda sitt revir så kan man förstå att tuppen tycker det är jobbigt.

26.

Burrar upp sig ordentligt och galer sedan.

Försöker hävda sitt revir i buren och i hönsrummet mot de andra tupparna och hönsarterna. Men även mot den andra tuppen i buren en kamp om rangordningen.

27.

Tuppen tittar runt omkring sig och galer igen.

Försöker hävda sitt revir i buren och i hönsrummet mot de andra tupparna och hönsarterna.

28.

Tuppen iakttar en av hönorna.

 

29.

Tuppen skakar på huvudet fram och tillbaka.

 

30.

Tuppen galer igen för att sedan titta sig omkring.

Försöker hävda sitt revir i buren och i hönsrummet mot de andra tupparna och hönsarterna.


Under min undersökning kunde jag tydligt se någon sorts rangordning i hönshuset men också i buren jag iakttog. Rangordning är något som är väldigt viktigt inom tupparna och hönsens värld och det var tydligt här. I buren jag iakttog skulle jag säga att tuppen jag iakttog var betadjuret i gruppen och den andra tuppen var alfadjuret. Detta kunde jag se då tuppen jag iakttog verkade försöka undvika den andra tuppen och ofta iakttog honom och verkade misstänksam mot vad som hände omkring han, han verkade nervös. Detta kunde jag tydligt se när den andra tuppen hoppade ner från sittpinnen för att äta. När de var på samma plan utbröt lite tumult vilket ledde till att tuppen jag iakttog genast försökte komma så långt ifrån alfatuppen som möjligt och till slut hoppade upp till en sittpinne. Där han under en lång period såg väldigt nervös ut vilket man kunde se i vad jag tror var en överslagshandling. Jag kunde också se någon sorts kamp om reviren i hönshuset när många tuppar gal på en och samma gång. Men här kunde jag också se någon sorts kamp om rangordning inom buren då tuppen jag iakttog ofta burrade upp sig och gol som ett sätt att höja sin rangordning mot den andra tuppen i buren. För övrigt kunde jag se ett fixt rörelsemönster när tuppen jag iakttog tvättade sig vilket den gör regelbundet och under hela sitt liv. Jag kunde också se vad som kunde var någon sorts imitation av tuppen jag iakttog mot en tupp i buren bredvid. Det var tydligt då tuppen jag iakttog härmade den andra tuppen då han under ett bra tag gick likadant och utförde (den utförde inte så mycket stannade typ bara till ibland var av tuppen jag iakttog också stannade till) vad den andra tuppen utförde under ett bra tag. Men för att se i stort över beteendestudien tyckte jag att jag fick se många tydliga beteenden hos tuppen som jag kunde förklara. Med en sådan här beteendestudie finns det så klart många brister. Här nedanför listar jag de största felkällorna. Felkällor: - Studien borde utförts under längre tid för bättre resultat. - Hönsen och tupparna hade ganska småutrymmen som förmodligen begränsade deras naturliga beteende. - Hönsen och tupparna påverkades av största sannolikhet av alla de människor som gick ut och in från hönshuset. - Man måste också tänka enligt validitet och reliabilitet och om de är bra under studien. I den här studien finns det enligt mig många svagheter enligt de kriterierna då det förmodligen hade varit väldigt svårt att få samma resultat om studien hade gjorts om.

Referenser

- Ingrid Norrman, Varför gal tuppen? http://www.expressen.se/gt/kultur/varfor-gal-tuppen/, 2013-03-24 
- Karin Hjelmér och Anna Peterson, Hur gör djur? http://www.fredriksdal.se/ImageVaultFiles/id_9962/cf_2/Etologi_teori_402kB_.PDF, 2013-03-24 
- Lena Brynhildsen, ´Henrik Brändén och Magnus Ehinger, utkommen 2011, Insikt Biologi 1, Natur och Kultur.

Publiceringsdatum: 2014-03-13