Listor / Berzan / Fem världsreligioner

Fem världsreligioner

Hinduism och Buddhism

Dessa är två av de fem världsreligionerna och är i grund och botten väldigt lika varandra eftersom grundaren av buddhismen, Buddha, var själv Hindu tills han blev upplyst och hittade den gyllene medelvägen. 

Den hinduiska tron skapades genom en sammansmältning av två kulturer, de ur-indiska jordbrukarna och de indoeuropeiska arierna. Inom denna religion består människokroppen av en atma (andlig själ) som är en gnista av den enda guden Brahman(världssjälen). Detta är den enda guden inom hinduism men detta är alldeles för svårt att koppla till eftersom Brahman är alldeles för stor och gudomlig. Därför använder man sig ofta av några av de andra, över 300 miljoner, gudarna för att visa olika aspekter av Brahman. En hindu tror på att guden Brahma skapar världen (skaparen), Vishnu ansvarar för att upprätthålla världen (upprätthållaren) och Shiva förstör världen (förstöraren) eftersom en hindu alltid menar att allting går från det bättre mot det sämre. Detta kosmiska förlopp fortsätter i all oändlig tid menar hinduerna. En hinduisms huvudsakliga mål i livet är att nå moksha (frälsning) med Brahman, alltså sammanbinda sin atma med Brahman för att slippa återfödas i hinduernas kastsystem som bygger på att ju renare atma du har, desto högre upp är du i samhällets kastsystem. Ju högre upp du är desto bättre livsvillkor och förutsättningar har du i livet. När man slutligen har nått steget över det högsta har man blivit frälst(nått moksha). Detta kräver extremt mycket kunskap och insikt. För att förbättra din plats i kastsystemet gäller det att ha positiv karma (goda handlingar kommer goda konsekvenser) till nästa liv, alltså leva bra och utföra goda handlingar. En hindu fruktar att livet inte tar slut efter döden utan att man ska sitta fast i samsara, det eviga kretsloppet av allting. Människan har också en falsk syn på världen och att vi endast kan se det materiella och inte hela bilden av universum. Som en slöja av okunskap, denna slöja kallar hinduer för Maya. 

Inom buddhismens tro når man också frälsning genom bra karma men inte alls som en del av brahman utom nu är det ett tillstånd man befinner sig i, nirvana, och detta kan man nå med bara en livslängd. För att nå Nirvana och komma bort ifrån allt liv och lidande som ständigt är i rörelse måste man ta den 8-faldiga vägen. Här tror man nämligen inte på återfödelse eller någon andlig själ som atman utan att allt som finns består av mycket små beståndsdelar, Dharmas. När man dör blandar sig all Dharmas med omvärlden och ens egenskaper sprider ut sig i universum samtidigt som ett nytt liv skapas som får den avlidnes karma. Denna tanke är dock för svår att sätta sig in i för den vanliga lekmannen utan de tänker som hinduerna, ett bra liv med positiv karma nu kommer leda till att jag får ett bra liv i nästa. Någon skapargud finns inte enligt Buddha. Istället menar han att världen styrs av en kosmisk ordning som kallas dharma.

Judendom, Kristendom och Islam

Dessa tre religioner är monoteistiska och med det menas att de endast tror på en gud, de här tre är också mycket lika varandra eftersom de i grund och botten har fått samma kunskap om gud, det gamla testamentet. Kristendomen och Islam är födda ur judendomen och det största som skiljer sig åt är synen på Jesus och messias. Kristna tror nämligen att Jesus blev nerskickad av gud i mänsklig form för att förlåta alla människors synder sedan Adam och Eva. Inom kristendomen tror man att Jesus var messias medans i Judendomen tror man på messias men inte att det var Jesus utan att han inte har kommit än. I islam tror man inte på messias överhuvudtaget utan Jesus var endast en vis man som levde på rätt sätt enligt dom.

Publiceringsdatum: 2013-12-01