Listor / Berzan / Hur man flyr en lågkonjunktur

Hur man flyr en lågkonjunktur

De alternativa lösningarna nedan bör inte användas var för sig utan bästa möjliga effekt skulle fås genom en blandning mellan dem. De kännetecken som definierar en lågkonjunktur är låga priser, låg ränta, hög arbetslöshet, lågt penningvärde och stora lager.

Det första man som stat bör tänka på är reporäntan(styrräntan). Sänker riksbanken denna kommer övriga banker göra detsamma. Det blir då billigare för folk och ta lån och de tjänar inte längre lika mycket på att spara pengarna eftersom även sparräntan sjunker. Detta leder till att enskilda privatpersoner börjar konsumera mer och så börjar ekonomin dras igång igen. Företagen får in mer pengar och måste anställa mer folk eftersom efterfrågan ökar, vilket leder till att arbetslösheten sjunker. Detta är aktuellt vid både låg samt hög statsskuld. Men ett scenario som kan uppstå är att reporäntan sänks för mycket så konjunkturs-kurvan går alldeles för snabbt uppåt och direkt leder till en högkonjunktur istället för en jämn tillväxt.

En annan lösning är att devalvera. Sveriges valuta är inte längre fast så det går inte bara skriva upp den. Men ett liknande sätt för rörlig växelkurs är att byta en del av den svenska guldreserven till annan valuta för att medvetet åstadkomma inflation. Detta ökar efterfrågan på exporten till Sverige eftersom våra varor är billigare i deras valuta jämfört med vår. Detta är dock mycket riskabelt och högst okontrollerbart. Det finns en stor risk att inflationen blir för hög vilket skulle motsäga regeringens och riksbankens mål mot ett stabilt penningvärde.

Staten har också stora möjligheter att komma ifrån lågkonjunkturen med hjälp av skatter. Om det blir billigare för företagen att drivas, t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter etc. så är chansen större att de klarar att behålla så många jobb som möjligt. Detta leder till att de pumpas ut mer pengar i lön till hushållen som sedan används för att stimulera nationalekonomin ytterligare i form av konsumtion. Staten får också tillbaka pengar där i form av mervärdesskatt(moms). Denna kan man också sänka om man vill att folket ska konsumera ytterligare. På samma sätt kan man höja bidragen tillfälligt för att sätta igång ekonomin och komma upp från lågkonjunkturen.

Om man tillfälligt bortser från internationella samarbeten så som EU och liknande kan man tänka sig att staten höjer tullen inom en viss marknad där man vet att landet är mycket starkt i. Då skulle folket bli tvingade att handla de enskilda produkterna vilket delvis skulle stimulera ekonomin.

En mycket bra men kortsiktig lösning är att sälja ut av statens investeringar så som t.ex. företag som vattenfall. Bara där ligger det massvis med miljarder kronor. Dessa pengar kan man då använda för att stimulera marknaderna på olika sätt, bland annat höja bidragen eller göra investeringar i sådant som infrastruktur som höjer effektiviteten hos företag något enormt.

Publiceringsdatum: 2014-01-14