Listor / Berzan / Inrikespolitik - Begrepp

Inrikespolitik - Begrepp

Allmänna motionstiden – Från riksmötets öppnande till det att motionstiden för budgetpropositionen löper ut.

Arbetsplenum – Sammanträde med riksdagen då ärenden behandlas och blir föremål för beslut.

Budgetproposition – Regeringens förslag till statsbudget för följande budgetår.

Departement – 11st för olika ämnesområden.

Enpartiregering – Regering bestående av ett enda parti.

Enskilda motioner – Från ledamöter.

Följdmotioner – Motion med anledning av ett företag.

Författning – Dokument med rättsliga bestämmelser hur ett land ska styras.

Gruppmotioner – Flera undertecknare, ibland från olika partier.

Koalitionsregering – Regering som består av två eller fler partier.

Konstitution – En uppsättning regler för statsskicket.

Majoritetsregering – Ingående partier har majoritet i riksdagen.

Minoritetsregering – Ingående partier har inte majoritet i riksdagen.

Motion – Förslag  till beslut.

Parlament – Beslutande och lagstiftande församling.

Partimotioner – Undertecknad av partiledare.

Partipiska – Övertala alla ledamöter i en sluten församling att rösta på samma sätt i voteringar.

Proposition - Förslag  från styrande organ (Ex: regering).

Proportionellt valsystem – Fördelning av mandat på partier i proportion till respektive partis andel av rösterna.

Regering – Regerande insats i stat.

Regeringskansli – Myndighet som hjälper regeringen att styra riket och verkställa sin politik.

Samlingsregering – Regering som bildas av representanter för alla eller de flesta av de politiska partierna i parlamentet.

Skuggbudget – Teoretisk budget som läggs fram av en opposition i en beslutande församling som ett alternativ till den budget som majoriteten lägger fram.

Statsråd – Högt statsorgan som kan existera både inom republiker och monarkier (Ex. ministerråd, ministär).

Subsidiaritetsprincipen – Hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten ska ligga.

Utskott – Mindre del av en beslutande församling med särskild uppgift.

Publiceringsdatum: 2014-04-28