Listor / Berzan / Inrikespolitik i Sverige

Inrikespolitik i Sverige

Regeringens uppgifter

—  Talmannen lägger fram statsministerförslag som godkänns av riksdagen.

—  Regeringen styrs av regeringschefen = statsminister .

—  Regeringen styr och leder Sverige. Det sker  genom propositioner till riksdagen.

—  Regeringen genomför de beslut som riksdagen fattar.

—  I det arbetet har regeringen hjälp av de olika departementen och cirka 300 statliga myndigheter.

—  Statsråden utgör regeringen, kallas ibland ministrar. Varje statsråd har ett eget område som denne ansvarar för.

—  Statsministern lägger förslag på regering. Men, vilka väljer fram regeringen? Vem väljer statsminister?

Riksdagens uppgifter

—  Stiftar lagar och beslutar statens budget.

—  Granskar regeringen och myndigheterna.

—  Tar ställning till utrikespolitiken.

—  Som underlag för riksdagens beslut ligger oftast förslag från regeringen.

—  Riksdagen kan tvinga statsråd att avgå genom misstroendeförklaring.

—  Om ovan skulle riktas mot statsministern måste hela regeringen avgå. (Om inte nyval utlyses)

Förslag till riksdagen

—  Bara regeringen, riksdagsledamöterna och olika riksdagsorgan kan lämna förslag till riksdagen.

—  Regeringens förslag kallas propositioner.

—  Riksdagsledamöternas förslag kallas motioner.

—  En motion är ofta ett motförslag till en proposition.

—  Enskilda personer eller organisationer har möjlighet att försöka påverka genom att kontakta ett riksdagsparti eller en riksdagsledamot.

Lagstiftningsprocessen

—  Steg 1: En anledning.

—  Steg 2: Regeringen (departement) tillsätter en utredning.

—  Steg 3: Utredningen (betänkandet) lämnas till regeringen (departementet).

—  Steg 4: Betänkandet ges ut i en SOU.

—  Steg 5: Betänkandet skickas på remiss.

—  Steg 6: Om remisserna var positiva skickas ett utkast till departementet. Om de var negativa måste departementschefen besluta om ifall de ska ”bry sig” eller ej. (Ibland kanske förslaget stannar här.)

—  Steg 7: Lagrådet kan tillfrågas. Ej bindande.

—  Steg 8: Den färdiga propositionen lämnas till riksdagen.

—   Steg 9: Propositionen skickas (eventuellt med följdmotioner) till berört utskott.

—  Steg 10: Utskottet bereder frågan och arbetar fram ett utskottsbetänkande.

—  Steg 11: Utskottsbetänkandet skickas till kammaren i riksdagen. Här debatteras men bordläggs frågan.

—  Steg 12: Riksdagen fattar beslut via omröstningen i kammaren.

—  Steg 13: Om lagen röstas igenom meddelar talmannen regeringen riksdagens beslut.

—  Steg 14: Lagen publiceras i SFS.

—  Steg 15: Den statliga förvaltningen ser till att lagen följs.

Publiceringsdatum: 2014-04-28