Listor / Berzan / Internets utveckling

Internets utveckling

Summary

Nowadays 30% of humanity has access to the World Wide Web. It is a bit more than 2 billion people and this number grows every day and the demand goes up with it.

Internet has its roots from the ARPANET, American prototype of WWW which was grounded in 1969 as a military network.

In the 1990’s had spread among people in USA, Canada and Europe. That time was created one the most common Internet service – E-mail.

HTTP is the communication protocol used to transmit web pages over the World Wide Web.

Internets possibilities:

Innehållsförteckning

1 Inledning    1

2 Syfte    1

3 Metod    1

4 Resultat och Avhandling    2

4.1   Efterfrågan    2

4.2   Historik    2

4.3   Tillverkning och Design    3

4.4   Arbetsmiljön framför datorn    4

4.5   Ekonomi & Marknad i Internet    5

4.6   E-handel har både fördelar och nackdelar. Fördelar är:    7

4.7   Etik    8

4.8   Genus    8

5 Slutsats    8

6 Diskussion och reflektion    9

1 Inledning

Uppgiften är att genomföra ett miniprojekt om teknikutveckling, kopplat till ett speciellt område.

Och för att det inte ska bli för stort så har vi valt att arbeta med utvecklingen fram till 2000-talet.

2 Syfte

Vårat mål är att lära oss att arbeta i projektform, samt lära oss om Internets teknikutveckling.

Vi valde Internetutveckling för att för att vi är intresserade av internet och vi vill veta hur det byggdes upp

3 Metod

I vårat projekt ska följande delar vara med: ekonomi, marknad, miljö, design, etik, genus, efterfrågan, ergonomi, historik, tillverkning. Vi delar upp dessa till tre-fyra punkter per person.

Sedan Kommer vi ha avstämningar flera gånger på bestämda tider kontinuerligt för att kolla att allting faller på plats och rullar på.

4 Resultat och Avhandling

4.1   Efterfrågan

Att ha tillgång till internet har en väldigt stor efterfrågan och det ställer genast till med problem när folk har tillfälliga internet-avbrott. Över 80% av alla människor i åldrarna 16-74 år har tillgång till internet i hemmet. I åldersgruppen 34-44 år är andelen allra högst. Med exakta siffror över 90% enligt mätningar som gjordes 2007. Det vanligaste sättet att ha tillgång till internet på är en persondator. Men man kan också ha det via många andra sätt som till exempel via en TV, via en mobiltelefon, via en spelkonsol med mera. Spelkonsol är det störst efterfrågan hos yngre män som använder det för att spela spel online med kompisar.

Detta är såklart väldigt bra men det finns också konsekvenser vid för mycket användning. Vissa forskare och studier visar att redan om ett par år så kommer Internets kapacitet klara av att möta efterfrågan. Resultatet blir perioder med lägre hastighet och sämre åtkomstmöjligheter.

4.2   Historik

År 1969 skapades ARPANET som var Internets föregångare. Det skapades av USA:s militära forskningsanstalt. Teleomgiganten AT&T ägde ledningarna som band ihop datorer i ARPANET. Den 29 oktober lyckades Leonard Kleinrocks forskargrupp att få en dator att kommunicera med en annan på ett annat forskningsinstitut. Det första meddelandet som sändes mellan dessa två datorer var : LOG, som skulle användas för att logga in på en annan dator. Men mottagardatorn kunde dock inte ta emot bokstaven : O, och kraschade därför. Därför blev det allra första datormeddelandet via internet ”O”.

År 1985 så började universiteten i USA skapa datanät mellan sig med just denna teknik. Det spred säg också väldigt fort till andra länder. 1984 så beställde Ulf Bilting via Chalmers Tekniska Högskola den första svenska ip-adressen. Under slutet av 1980-talet så kombinerade Tim Berners-Lee olika tekniker för att skapa http protokollet. Idag kallar man det ”World Wide Web”. Det förkortas WWW som de flesta idag känner till. Det är ett system som gör att man kan koppla ihop flera olika länkar av nästan all information.

1990-talet så började vanliga erfarna datoranvändare ta över. Och med samband med att World Wide Web slog igenom så började vanligt folk använda internet och det var också då internet utvecklades som mest.  Under denna tid så dominerade webbläsaren Netscape men när Microsoft släppte sin webbläsare Internet Explorer som grundkompenent till sitt operativ-system Windows så blev det den populäraste webbläsaren på marknaden.

En av de viktigaste internettjänsterna är E-posten.(elektroniskt överförda brev) Denna tjänst har väldigt stor betydelse med tanke på att du kan kontakta vem som helst som har en e-post adress. Men det går också att missbruka e-post i form utav spam meddelanden. Vilken tur att mappen skräppost finns.

År 2000 så fanns det drygt 300 miljoner e-postanvändare i världen och ungefär 2 miljoner nya varje vecka. Observera att idag så har bara det sociala nätverket Facebook över 750 miljoner medlemmar vilket betyder också att det finns lika många e-post adresser registrerade.

Människor kan idag nå varandra världen över utan minsta problem över hela jordklotet.

4.3   Tillverkning och Design

Standarderna för att beskriva och överföra webbsidor heter HTML(Hyper Text Markup Language) och HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). HTTP är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket World Wide Web på Internet. Det ursprungliga syftet med HTTP var att tillhandahålla en metod för att överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.

Nätverken gjordes som så att de var konstruerade som spindelnät för att slippa vara beroende av en centraldator.

Fördelarna med detta var att vid eventuellt datorhaveri för en dator så skulle inte de andra

påverkas. Det här var en revolutionerande konstruktion.

Internetmöjligheter:

  1. - Informationsutbyte kan ske världen över
  2. - Via webbsidor kan olika varor beställas smidigt från hela världen
  3. - Man kan finna bilder, filer, ljud och film m.m.
  4. - Människor världen över kan kommunicera, spela med varandra etc.

Internet består i själva verket av många datornätverk som binds samman i knutpunkter med kopplingar till närliggande nätverk och stamnät med mycket hög överföringskapacitet.

4.4   Arbetsmiljön framför datorn

I våran tid fler och fler människor sitter vid datorn mer än 6 timmar om dagen. En del jobbar, en annan surfar på nätet, kollar på filmer eller kör spel. Men alla de skadar sin syn och kroppen. För att minska negativa påverkan på sig måste man följa speciella arbetsmiljöns regler.

Framför allt används de av arbetsgivare som har ansvar på sina jobbares arbetsmiljön. De reglerna gäller lika bra för alla som använder datorer.

Det viktigaste är att det synas bra på skärmen. Det innebär att skärmen skulle anpassa enligt de här punkterna:

Om tecknen på skärmen är stora och tydliga blir det mycket mer bekvämt att  läsa den text. Man måste i beaktande att bärbara datorer har sämre skärmar. De är ljussvagare och synvinklar är mindre.

Det är mycket viktigt att arbetslokal ska ha dagljus allmänbelysningen. Störande soljus ska kunna avskärmas med persienn eller gardin. Skärmar måste placeras genomtänk så att speglingar och reflexer ska inte störa jobbare.  

Det måste vara komfortabelt arbetsplats framför dator så att man ska jobba mer avslappnat. Ett mjukt anslag på tangentbordet och utrymme med datormusen så nära kroppen som möjligt kan främja det. Ett stort tangentbord med separat numerisk del kan höja effektivitet i fall att man jobbar på bärbar dator.

4.5   Ekonomi & Marknad i Internet

Internet i vår tid är inte längre bara informations källan utan också en stor marknad med lite mer än 2 miljarder potentiella kunder och detta tal ökar varje timme. Flera och flera människor använder nätet för att köpa allt möjligt - från mat och böcker till bilar och hus.

Se Internets användare ökningens statistik från mars 2005 till juni 2011 på Bilaga 1.

På de senaste fem år ökade antalet av Internet users från 13.9% (888 miljoner) till 30.4% (mer än 2 miljarder) av jordens befolkningen. Det är otroligt snabbt. Och takten bara ökar från dag till dag. Varje dag Internet blir ännu viktigare som en reklamplattfrom.

Och det vet de flesta affärsmän, alla från små företag till de globala internationella koncernerna. Därför använder de Internet för att sprida sina varor och tjänster och locka konsumenter att köpa dem. Så föddes så kallad ”E-commerce” eller E-handel på svenska.

Det finns olika slags av e-handel:

Ren e-handel. Det innebär att produkt, köp och leverans är sker helt digitalt. En bra exempel är köp av en e-bok.

Partiell e-handel. Det innebär att någon del av processen (produkt, köp eller leverans) inte är digital. Fall när produkten skickas via frakt är exempel på partiellt e-handel.

Distanshandel. Det innebär att konsument inte besöker säljarens fysiska lokal utan beställer varan på distans via Internet eller telefon.

B2B: Business to Business. Det är e-handel mellan företag och organisationer.

B2C: Business to Consumer. Det är när en konsument köper en vara via e-handel av ett företag.

C2C: Consumer to Consumer. Det är när en privat person (alltså konsument) säljer någonting till en annan privatperson. Det kan vara via ett annons på speciellt sajt, till exempel Blocket.se. På sådana annonssajter kan både privatpersoner och företag kan framställa varor.

B2G:Business to Goverment. Det är företag som har fokus på elektronisk handel gentemot regeringen.

B2B2C: Business to Business to Consumer. Det är när ett företag som främjer verksamhet till ett annat företag som sedan främjer det till konsumenter. Resebyrå som säljer biljetter till konsumenter är en tydlig exempel. Biljetter som de säljer är inte deras utan flygbolagets som har anställd resebyrån.

Social commerce. Det är en del av e-handel som bedrivs via sociala nätverk som Facebook, Twitter, MySpace, YouTube etc. Alltså varor och tjänster säljs till nätverkets users.

Med tillväxten av Internets användare ökar antalet av reklam och graden av dess spridning i nätet. Med detta i sin tur fler människor köper varor på Internet . Ju mer människor köper något på Internet ju mer uppmärksamhet ägnar affärsmän åt Internet. Så blir det en ond cirkel.

Konkurrensen mellan annonsörer som blir anställda av affärsmän också ökar och priser för deras tjänst (sprida affärsmäns varor eller tjänster) ökar samtidigt.   

Men det finns faktorer som hindrar e-handel. Så, i vissa länder inom EU finns det olika lagar som hindrar försäljning av några varor och tjänster. Till exempel det är förbjudet att sälja receptbelagda medicin över nätet i Tyskland och i Nederländerna får inte gränsöverskridande speltjänster tillhandahållas över nätet. I Irland utländska online-resebyråer får inte bedriva sitt verksamhet utan speciellt tillstånd. För att erhålla toppdomännamn i Tyskland, Norge, Finland och Estland krävs det lokal etablering.

4.6   E-handel har både fördelar och nackdelar. Fördelar är:

Framför allt låga priserna. I Internets butiker är det oftast lägre priser än i en vanlig butik. Det beror på att nätbutiken inte behöver ha någon personal eller betala hyra för läge. Oftast består nätbutikerna av ett lager varifrån varan kan skicka alla delar av jordklotet.

Öppettiderna. Nätbutiker är öppen 24/7 till skillnad från vanlig butik som stängs under natten och ibland helger.

Större utbud. Nätbutik kan betjäna större del av kunder och därför har det mycket större utbud än en vanligt lokalbutik. Nätbutik slipper ha varor i lager utan de beställs direkt från tillverkare.

Överblick. Man kan öppna olika nätbutiker samtidigt på sin dator och jämföra varor för att få en överblick av var det lönar sig att handla. Då sökfunktion kan hjälpa.

Stor bekvämlighet. Det behövs inte åka någonstans och varan ska komma på posten hem till dig. Man sparar lite pengar också på resan till affär.  

Det finns också nackdelar förstås:

Se Internets penetration(spridning) i procent i alla världsdelar statistik tabell i bilaga 2. Se  Internets användare i miljoner statistik tabell i världen på bilaga 3.

4.7   Etik

På internet gäller det samma etiska regler som på press radio och TV. Men skillnaden mellan de andra så tänker man att man som internet användare är helt anonym och kan skriva vad som helst. Och det är problemet det händer att ungdomar trakasserar och kränker andra vanliga internet användare. Det brukar kallas för ”Trolling” som man kan se på internet. En annan etik fråga på internet är pornografi. Det är självklart oetiskt men ändå så finns det massor av det på internet. Det är naturligtvis inte bra med tanke på att små barn som tio-åringar kan komma in på en porr-sida av misstag. Det kan skada de psyikiskt och de kan få men för livet. En till oetisk faktor är narkotika och drog försäljning.

4.8   Genus

    Man kan säga att internet delas på två ställen. Då det finns sidor där kvinnor dominerar och andra sidor där den manliga majoriteten dominerar. Ett bra exempel på kvinnliga sidor kan vara sidor som sidor om skönhet, växter, kläd och parfymbutiker.

Och några exempel på manligt dominerande sidor kan vara spel, sportsidor och porrsidor.

5 Slutsats

Vi kan nu dra slutsatsen att internet har blivit väldigt viktigt under de senaste 20 åren. Och att andelen internetanvändare ökar hela tiden. En stor del av mänskligheten kan inte föreställa sig ett liv utan Internet tillgång. Http och html blev dominerande på internet och är det fortfarande idag.

Det är mycket viktigt att röra på sig om sitter mycket vid skärmen eller om man jobbar framför den. Trots att det låter uttjatat så är det viktigt eftersom att man då får blodcirkulation till kroppen vilket man måste ha.

Trots att det inte är så bra för hälsan så kan man lära sig mycket på internet och få massor av information och det är mycket bekvämt och smidigt att beställa varor direkt hem från internet.

Vi har också fått svar på våran viktigaste fråga; varför det byggdes. Det var för att kunna kommunicera med datorer från andra forskningsinstitut, detta var år 1969 av USA:s militära forskningsanstalt. Internets föregångare var ARPANET. I början av 90-talet så började internet sprida sig bland vanliga människor.

6 Diskussion och reflektion

Ergonomin kan sägas vara läran om hur man skall arbeta på ett riktigt sätt. Det finns också synonymer till "ergonomi", t.ex. bioteknologi, som låter lite finare. Fundera på hur mycket människor sitter vid internet främst framför datorn nu för tiden. Och ju mer man sitter framför datorn desto större blir chansen till arbetsskador. Exempel på arbetsskador när man sitter för mycket vid datorn kan vara: musarm, gamnacke, nintendotumme, tennisarmbåge, axelvärk och ryggont. Det finns tyvärr inte särskilt mycket information om detta på nätet vilket är väldigt synd för då skulle folk kanske tänka efter lite mer innan konsekvenserna kommer. Här kommer synpunkter och tips som vi har diskuterat om:

Om du får värk eller tycker att ditt arbete sliter på kroppen, bör du omgående ta kontakt med en sjukgymnast eller läkare. Många företag har också särskilda avtal med företagshälsovården, dit du kan vända dig. De kan eventuellt komma och titta på din arbetsplats och vet ofta hur man skall klara sina arbetsuppgifter så att man får god ergonomi och så litet slitage som möjligt.                                                                                           

Men det finns ju också andra sätt man kan sitta framför internet på som till exempel på mobilen, tv-spel med mera. Vi tror att surfa från mobilen är mycket bättre ergonomiskt sätt än att surfa från datorn. Mobilen har man med sig var man än går och man kan välja i princip vilken arbetsställning man har framför skärmen man vill. Du kan till exempel stå upp och surfa vilket är väldigt svårt från datorn.

Fördelar med mobilsurf:

Vi tror att internet i framtiden kommer bli större och ännu viktigare, som en informationskälla och marknadsställe. Inom de närmsta tio åren så kommer andelen internetanvändare öka med 10-20% tror vi.

Det är mycket möjligt att våra datorer kommer bli mycket mindre och att våra hårdiskar kommer försvinna helt på grund av att den flesta informationen kommer sparas på internet. Det heter ”Cloud infrastructure”. Man ska även kunna köra de tuffaste spelen utan lagg eftersom uträckningarna i datorn ska ske på en stor server och man ska få resultatet hemskickat direkt på skärmen och slippa ha datorn hemma tror vi.

Och förstås så tror vi också att alla Internets hastigeter kommer öka väldigt mycket.

7 Källförteckning

12/9 - 2011

http://www.

...

...mnowak.se/2007/12/20/tillgang-till-internet-i-hemmet/

mobiltbredband.net/old mobil/mobilt_nyheter_13.html

almi.se/mediarum/pressreleaser/releaser/almi-invest-vast-investerar-i

internetstatistik.se/content

europa.eu/pol

ergonomi.se

en.wikipedia.org/wiki/Internet

internet.com

internetworldstats.com/stats.htm

sv.wikipedia.org/wiki/E-handel

ehandel.se/Kommerskollegium-identifierar-sex-typer-av-E-handelshinder-inom- EU, 759.html

av.se/dokument/publikationer/oh/SDS39.pdf

en.wikipedia.org/wiki/Internet_ethics - http://tools.ietf.org/html/rfc1087 (bra    papper!!!) 19/9 15:00 skrivet jan   1989vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200  20228_ethics-internet_en.html

rogerdarlington.co.uk/Internetethics.html

ai.uga.edu/~mc/ethics.html

wisegeek.com/what-are-internet-ethics.htm

nyu.edu/projects/nissenbaum/ethics_bas_full.html

slideshare.net/verzosaf/internet-ethics

sims.berkeley.edu/research/conferences/

Publiceringsdatum: 2013-11-26