Listor / Berzan / Jordens huvudklimattyper

Jordens huvudklimattyper

Vilka olika klimattyper finns och vad kännetecknar dom? 

På jorden finns det fem stycken olika huvudklimattyper och de fem ligger på olika ställen på jorden.  Klimattyperna är tropiskt klimat, subtropiskt klimat, tempererat klimat och polarklimat. 

Det typiska för det tropiska klimatet som ligger runt ekvatorn är att det är över 18 grader Celsius under alla månader hela året runt. Vissa torra områden tillhör också den tropiska klimatzonen enligt Köppens system.

Det som kännetecknar den suptropiska klimatzonen är stora öknar och oftast lång och väldigt varma somrar. Stildragen är i korthet mycket varmt och torrt.

I vårt land Sverige har vi tempererat klimat dvs. fyra stycken tydliga årstider. En mer specificerad definition för denna klimattyp är att den kalla årstiden ska vara under 6 grader Celsius och den varma årstiden ska vara över 10 grader Celsius. Det negativa med det tempererade klimatet är att det faller nederbörd hela året runt som till exempel snö, regn, hagel och fågelbajs. 

Polarklimatet kännetecknas genom att alla årets månader ska ha medeltemperaturen under 10 grader Celsius. I denna klimatzon finns det permafrost vilket betyder att endast lite av det yttersta lagret av marken någonsin tinar upp. Och pågrund av denna permafrost kan den större delen av växter i denna klimatzon aldrig slå rot och växa. 

Vart ligger de och varför ligger de där?

Det tropiska klimatet ligger som ett brett bälte runt ekvatorn eftersom det är där temperaturen är varmast vilket det tropiska klimatet definieras som. Runt ekvatorn vid de stora öknarna ibland annat Afrika ligger det 

subtropiska klimatet som är mycket varmt och torrt. Längst ner och högst upp på våran jordglob ligger Polarklimat zonerna där det är mycket kallt. Och i mellan Polarklimatet och det subtropiska klimatet ligger de tempererade klimatet. Vilket man bland annan kan hitta hos oss uppe i norden.

Anledningen till varför dessa klimattyper finns är till största del för att olika platser på jorden blir påverkade av longitud eller latitud. Det är pågrund av att solens strålar träffar mest i mitten och inte lika mycket vid nord och sydpolerna. Skillnaden på inlandsklimat och kustklimat är att kustklimat har väldigt mycket nederbörd fast en jämn temperatur hela året om. Inlandsklimat har mer extrema årstider, som till exempel väldigt varma somrar och mycket kalla vintrar. Anledningen till att kustklimatet har en jämn temperatur hela året om är pågrund av vattnets tröghet mot temperaturändringar. Men det är också tvärtom, klimatförändringar påverkar faktiskt också havet för att människan släpper ut enorma mängder växthusgaser. Forskare har kommit fram till att om hundra år kan medeltemperaturen på jorden ha stigit cirka 1-6 grader just pågrund av all koldioxid vi tillverkar.

Publiceringsdatum: 2013-11-17