Listor / Berzan / Kriget i Afghanistan

Kriget i Afghanistan

I över 4000 år har Afghanistan varit en populär korsväg för folkvandringar, handel och erövringståg som konsekvens av dess många grannländer i Asien. Detta har resulterat i att mycket nytt folk har stannat och bosatt sig genom tiderna vilket har medfört ett mycket blandad population av olika språk, etnicitet och kultur(3). Sovjets invasion, al-Qaida, talibanuppror och amerikanska bombningar har medfört att Afghanistan idag är ett av världens fattigaste länder(1).

1970-1979

Dagens konflikt i Afghanistan började runt år 1970 då det långvariga kungadömet avsattes av Mohammed Daoud Khan vars mål var att modernisera landet. Han utnämnde sig själv till president men i samband med att kungen blev avsatt försvann den formen av relativt respekterad makt av befolkningen. År 1978 mördades Daoud Khan av kommunisterna. Men kommunistpartiet (PDPA) hade heller inget stort stöd från folket utan deras reformer ansågs som antireligösa och icke-afghanska. Då arresterade och torterade PDPA tusentals av de som gjorde motstånd vilket också medförde interna spänningar i partiet. Utifrån order av statsministern i PDPA blev generalsekreteraren dödad och efter det statsministern själv i ett attentat utfört av Sovjet (som stöttades i andra delar av PDPA). År 1979 gick Sovjetunionen in med över 100 000 soldater i Afghanistan(2).

1979-1989

Sovjetunionens inmarsch för att bringa ordning blev inte någon kort auktion. Snabbt greppade afghanska grupper vapen runt om i landet mot Sovjet och fick dessutom hjälp från andra länder ganska omgående. Flera tusen frivilliga kom för att hjälpa till från andra muslimska länder. De stora staterna som dessutom hjälpte till att mota tillbaka Sovjets soldater var USA, Saudiarabien och Pakistan. Motståndskämparna i Afghanistan benämndes mujahedin och dessa blev ”sponsrade” med både pengar och vapen från dessa länder. Sovjetledarna hade inte kunnat föreställa sig en sådan kraftig motståndsrörelse hos mujahedin-styrkorna. De fick allt mer avancerade vapen, bland annat Stingerrobotar från USA som gav motståndsgrupperna möjlighet att skjuta ner sovjetiska heligkoptrar och flygplan. Efter förhandlingar via FN lämnade de ryska soldaterna Afghanistan i februari år 1989. Flyktingarna skulle återvända till sitt hemland och Sovjet och USA fick gemensamt garantera landets oberoende(3).

1989-1996

Kriget slutade inte när Sovjetunionen lämnade Afghanistan, motståndsgrupperna hade istället delat upp sig och var inte överens om vem som skulle styra landet, konflikten fortsatte(2). Inbördeskriget var i full gång och de sju motståndsparterna hade dessutom fått tag i ytterligare vapen som Sovjet hade lämnat efter sig(3). De va iallafall fortfarande eniga om en sak; att skjuta ner landet inklusive huvudstaden Kabul (GGWP). År 1994 tillkom en ny väpnad rörelse med stöd från ISI (millitär pakistansk säkerhetstjänst) som kallades talibaner. De erövrade Afghanistan och år 1996 flydde den gamla regeringen och talibanerna hade nu tagit över(3).

1996-2014

Talibanerna kontrollerade nästan 90 % av landet. Regimen blev inte ”godkänd” av andra länder förrutom Saudiarabien men faktum är att de styrde i cirka 5 år och under styret minskade dessutom kriminaliteten och opiumanvändandet i Afghanistan samtidigt som korruptionen upphörde(2). Men det fanns även nackdelar med det nya styret. De försvarade terroristgruppen al-Qaida som utförde ett sprängattentat mot Amerikas ambassad och Talibanerna vägrade sedan utlämna ledaren Usama bin Ladin till USA. Som en konsekvens av detta bombade USA år 1998 ett område i Afghanistan där de misstänkte att terrorgruppen al-Qaida hade ett utbildningsläger. Ett år senare sanktionerade FN Afghanistan ekonomiskt som medförde svår torka och att svältande människor fick söka sig till flyktingläger(3).

Den 11 september 2001 när tre plan flög in i Pentagon och World Trade Center i USA som dödade cirka 3000 personer misstänktes direkt al-Qaida och Usama bin Ladin. Med FN's mandat bombade USA cirka en månad senare Afghanistan och några veckor senare var den talibanska regeringen utdrivna ur landet. Men kriget var inte över, en del talibaner återgrupperade sig år 2002 mot de federala myndigheterna och runt 2007 hade de återigen tagit kontroll över en del av landet. Presiden Barack Obama i USA ökade då antalet soldater i Afghanistan från 50 000 till cirka 130 000 stycken med ett mål att dra tillbaka trupperna senast år 2014(2). Tillbakadragningen av de amerikanska trupperna började 2011 och år 2012 beslutade ledarna för NATO-länderna att de med gradvis skulle dra sig tillbaka. 18 juni 2013 blev Afghanistanska millitären själva ansvariga för säkerheten.(2)

Påverkan på civilbefolkningen

Kampen mot ockupationen från sovjet innebar för den civila befolkningen en extremt stor förödelse och ett enormt lidande. Man räknar på att över en miljon dött och flera miljoner tvingats fly. Eftersom det låg minor gömda på de flesta ställen blev det nästan omöjligt att bedriva jordbruk. Dessutom bombades byar och skördar brändes(3).

När Sovjet sedan drog tillbaka sina soldater och talibanerna tog över makten så fick kvinnor inte arbete eller möjlighet till studier och brott som stöld straffades med stympning. Folk som försökte motverka den talibanska makten blev förföljda och dödade(2). Talibanerna tyckte att det va en synd att leva som i västvärlden och förbjöd därför t.ex. TV, fotboll och populärmusik. Enligt dom skulle man låta skägget växa och leva efter islamiska regler men det var snarare ålderdomliga pashtunska koder på hur saker och ting brukade vara förr i tiden. Som tur var växte moståndsrörelsen i USA och västvärlden mot talibanernas förtryck mot kvinnor(3). Dessa brott mot mänskliga rättigheter pågår än idag och har till och med blivit sämre de senaste åren. Den nuvarande presidenten Hamid Karzais fortsätter tillåta tidigare krigsherrar och tjänstemän som brutit mot mänskliga rättigheter hjälpa till att styra landet. Dessutom angrips fortfarande civila motståndsgrupper av talibaner(5).

Diskussion

Att talibanerna nekade kvinnor rätt och möjlighet till jobb och studier är inte okej och ett brott mot FN:s deklaration om medborgliga och politiska rättigheter i artikel 1 där det står skrivet att alla ”människor är födda fria och har lika i värde och rättigheter”. Det bryter dessutom mot sociala och ekonomiska rättigheter i artikel 23 där det nämns att var ”och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredställda arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet”(4). Kvinnorna har inte samma rättigheter som män om de inte har samma möjlighet till jobb och utbildning. Det är dessutom ett regelbrott mot rätten att inte bli diskriminerad. Man kan också se det som att FN också bryter mot sin egen deklaration om mänskliga rättigheter när dom inför ekonomiska sanktioner mot Afghanistan som medförde svår torka och svältande människor flera år i rad. Men om man ser det långsiktigt kanske det var värt det för hoppet att få slut på konflikten för att senare spara miljontals liv.

Att landet styrdes så att folk som försökte motverka den talibanska makten blev förföljda och dödade är helt klart fel att det finns länder som styrs på detta sätt är idioti i dess högsta form. Det bryter dessutom mot konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter i artikel 19 om yttrandefrihet där det står: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser"(5). Eftersom befolkningen inte fick uttrycka sin åsikt hade de heller ingen möjlighet att påverka och utveckla samhället utan att riskera att bli förföljda och mördade.

Afghanistan blev medlem i FN år 1946 men det var två år senare deklarationen om mänskliga rättigheter antogs. Dessutom är den inte juridiskt bindande i och med att det är en deklaration och ingen konvention. Länder som gått med i FN efter 1946 bör dock tolkas acceptera dessa rättigheter utan att skriva på några papper eftersom en av FN's största uppgifter är att värna de mänskliga rättigheterna(7).

Resultatet av ett långvarigt krig på över 30 år har blivit att ungefär hälften av befolkningen är under 15 år(6). Talibanernas trångsynta sätt att se på världen och gamla sedvanor av hur det brukade vara för flera hundra år sedan (tror jag) är brist på utbildning. Enligt mig är det en möjlig lösning att ge denna nya generation (hälften av populationen) en bra utbildning och då självklart talibaner och kvinnor inräknat samtidigt som man influerar Afghanistan till högsta grad med intryck från resten av världen via telefoner och internet för att landet ska kunna utvecklas och bilda fred genom att få den odemokratiska delen av kulturen. Om talibanerna fick lära sig läsa och skriva skulle de själva kunna läsa koranen och upptäcka att Gud inte alls hade något emot kvinnors rätt till utbildning. Och om man sedan utbildar talibanernas barn kommer de förhoppningsvis se världen med ett par helt andra glasögon i jämförelse med tidigare generationer. Detta tror jag skulle kunna leda till en gigantisk utveckling. Sedan tror jag en av orsakerna till varför situationen i Afghanistan har försämrats den senaste tiden är på grund av den minskade insatsen från internationella aktörer så som NATO och FN. Därför tror jag det inte är mer än rätt att ha en oberoende aktör, t.ex. FN, som inte ingriper om dom inte ser någon direkt incident där mänskliga rättigheter inte följs.

Källkritik

Rapporten är skriven med kritisk granskning utav alla källor och dess information eftersom många digitala källor på internet är publicerade på hemsidor vars syfte ofta är kommersiellt eller att föra fram sitt t.ex. politiska budskap till folk. Ett exempel är Greenpeace som ofta gör dramatiska handlingar eftersom de då får större uppmärksamhet i media.

Eftersom denna rapport enbart bygger på svenska källor bör det has i åtanke att rapporten berör internationella frågor utifrån ett svenskt perspektiv. Detta perspektiv brukar ofta skilja sig i jämförelse med andra länders. Allmänt brukar man höra att en rapportering från t.ex. Afghanistan är ur ett västerländskt perspektiv från länder i Mellanöstern. Även kultur och värderingar skiljer sig stort i Sverige och Afghanistan. Något som kanske är helt normalt där nere kan vara extremt kontroversiellt i Sverige och tvärt om.

Generellt rent innehållsmässigt tror jag mina källor är mycket säkra relativt andra mindre trovärdiga. Dessutom har de oberoende källorna jämförts med varandra och de innehåller samma fakta och information om fakta som t.ex. årtal, datum, händelser osv. Den mesta informationen är hämtad från globalis.se och säkerhetspolitik.se. Globalis.se drivs och uppdateras i Sverige av FN-förbundet vars ekonomiska vinster inte ökar om de dramatiserar innehållet. Källan därifrån var informativt skriven och försöker inte påverka ens uppfattning av landet enligt mig. Säkerhetspolitik.se drivs och uppdateras av svenska forskare och experter vars uppgifter är att ge en så objektiv bild av konflikter som möjligt vilket också är huvudorsaken till valet av denna källa.

Källförteckning

Digitala källor:

(1)Afghanistan http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Afghanistan 2014-05-17

(2)Konflikten i Afghanistan, http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Afghanistan 2014-05-17

(3)Fördjupning om konflikten, http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/ 2014-05-17

(6) En bättre värld börjar i Afghanistan, http://www.sak.se/news?post_id=10253 2014-05-17

(7) Mänskliga rättigheter, http://www.amnesty.se/om-amnesty/aktivisthjalpen/manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen/ 2014-05-17

Tryckta källor:

(5)Human Rights Watch Årsrapport 2012, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2013.pdf) s.268-275

(4)Almgren, Höjelid, Nilsson, Samhällskunskap för gymnasieskolan (Malmö) s.86-92, 317-336

Publiceringsdatum: 2014-05-20