Listor / Berzan / LSD - lysergsyredietylamid

LSD - lysergsyredietylamid

LSD är en av de vanligare hallucinogena droger. Det som menas med hallucinogena droger är att det är droger som framkallar hallucinationer. Det är vanligt att man ser bilder och hör ljud som inte existerar. LSD är 100gånger starkare än hallucinogena svampar. Den framställs syntetiskt ur lysergsyra som förekommer i mjöldryga, en svamp som växer på råg och andra sädesslag. LSD är en av starkaste kemikalier som finns. Ett vanligt svenskt uttryck för LSD är ”syra”. Den kemiska formeln för LSD är C20H25N3O.

Historia

LSD framställdes för första gången 1941 av Schweizaren Albert Hofmann som ett psykoenergetiskt preparat. Innan drogen blev känd i allmänhet var det främst militärer och psykologer som kände till drogen. LSD användes i experimentsyfte av psykiatriker under 1940-, 50- och 60-talen. När det senare blev mer känt bland allmänheten var det främst studenter, artister och musiker som använde drogen. Psykologen Timothy Leary uppmuntrade amerikanska studenter att använda LSD med citatet ”turn on, tune in, and drop out”. Detta gjorde att drogen spred sig från Amerika till andra delar av världen t.ex. Europa. Just i Storbritannien är LSD vanligare än vad det är i de flesta andra länder. Band som The Beatles blev senare starkt associerat med LSD. I Sverige narkotikaklassades LSD redan 1966 men det var först under 1970-talet som drogen började användas mycket i Sverige. Men det var inte bara stora artister eller folk som ville fly från samhällets problem som använde drogen, västvärldens underrättelseorganisationer och militärer såg LSD som ett tänkbart kemiskt vapen. Bland annat CIA använde sig av detta och 1951 inledde de flera experiment. LSD användandet minskade under 1980-talet innan det blev vanligare under 1990-talet igen.

Effekter

Mellan en kvart och två timmar efter att man har intagit drogen så ger den effekt och effekten kan vara så länge som tolv timmar. Man vet inte innan hur effekten riktigt blir. Det beror inte bara på mängden man tar utan även till stor del miljön man befinner sig i. Effekten kan variera från ett riktigt lyckorus eller till allvarlig paranoid depression. Effekterna är många men något som drabbar alla LSD användare är att man kommer bort från verkligheten. Något som är vanligt är att man överskattar sin egen förmåga, vilket kan leda till dumdristiga handlingar som i värsta fall kanske kan kosta ditt liv. Man har också svårare att tolka allting som händer runt omkring. Man brukar se ljusfenomen med mönster och sekvenser i följd på varandra. Kroppstemperaturen kan båda höjas eller sänkas, det varierar. Desto vanligare är dock att pupillerna blir större. Missbrukare som regelbundet tar drogen känner hela tiden behov av att ta mer och mer av drogen. Man klassar ändå inte drogen som fysiskt beroendeframkallande. Förutom större pupiller och förändrad kroppstemperatur kan man även se på en person som har tagit LSD att de svettas och har frossbrytningar (gåshud) och skakningar. Saker man drabbas av men som inte syns utifrån kan vara aptitlöshet, sömnsvårigheter och muntorrhet.

Framställning

För att framställa LSD krävs speciell utrustning och man behöver även ha bra kunskaper inom organisk kemi. Det behövs inte mycket av råvarorna för att framställa stora mängder LSD. Produceras främst i USA i kristallform. Kristallerna kan man omvandla till en vätska där de sedan distribueras. Vätskan har ingen färg och den luktar heller inget. Smaken är bitter.

Dosering

De två vanligaste formerna av LSD idag är småpiller sk mikrodots som man sväljer och från ”frimärkeskartor” där det är indränkt på märken och man slickar då på märket. Detta kallas ”blotters” och det brukar vara ungefär 100 µg. Det visar hur starkt LSD faktiskt är. Symbolen på märkena kan vara Batman, Smileygubbe, Buddha, Solar och svarta figurer men även många andra motiv kan finnas. Effekt Dos Tröskeleffekter 20µg Milda effekter 20-75 Medelstark dos 75-180 Starka effekter 180-400 Mycket starka effekter 400-1500 LSD i dagens samhälle Efter 1990-talet ökning av LSD-användande minskade användningen igen under 1900-talet.


Källor:

http://www.drugfreeworld.org/sv/
http://www.karelma.com/kemi/LSD.html
http://www.drugnews.nu/drugfact.asp?id=19
http://wiki.magiskamolekyler.org/LSD

Publiceringsdatum: 2013-12-02