Listor / Berzan / Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

”Visst bryter Ryssland mot de mänskliga rättigheterna – men bara när det gäller banditer.” Så uttryckte sig en högt uppsatt rysk politiker om brottsbekämpning i Ryssland. Får ett land ta till vilka metoder som helst i kampen mot brottsligheten?

Mänskliga rättigheter förväntas främst följas av stater för att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang är födda fria och har lika värde ska ha samma rättigheter. Om då staten i fråga själv bryter mot dessa rättigheter, exempel genom att ta till extrema metoder för att stoppa brottsligheten, blir det en väldigt omfattande samhällsfråga som man varken kan svara ja eller nej på rakt av.

Från vissa aspekter kan man förstå vad den ryska politikern menar. Om inte banditen följer våra regler i landet kommer vi inte följa hans regler (hans mänskliga rättigheter) när det kommer till straff för lagbrott, lite naivt tänkande men på andra sidan kanske brottslingen inte gör om samma misstag igen.

Men från ett annat perspektiv måste man då fråga sig; vart ska vi dra gränsen på vilka som får göra och bete sig hur dom vill och bryta mot lagar och rättigheter? Om vi målar upp ett scenario där person 1 nu skulle ha mördat person 2 och man ska ha dödstraff för detta brott. Person 3 som utfärdar straffet kommer då också göra sig skyldig till detta brott. Lagar och regler är till för att följas, alltså måste person 3 nu också straffas med dödstraff, den onda cirkeln fortsätter. Utifrån detta perspektiv måste lagar och regler följas även ifrån de som har uppgiften att upprätthålla dom, annars sjunker dom till samma nivå som brottslingen och detta kan kanske efterhand resultera till att det blir inflation i straffsystemet.

Detta skulle dock kunna medföra en annan konsekvens. Folk saknar anledningar till att leva efter landets lagar och regler eftersom ledningen då kanske inte har tillräckligt höga straff för att det ska löna sig att inte begå ett särskilt brott. Ett allmänt och lättförståeligt exempel:

I landet X är det olagligt att dela ut en parkeringsböter på över 100kr under otillåten parkering under första 3 timmarna. Ett av landet X’s dyraste parkeringsplatser kostar 50kr/h att stå på. Varför ska då X’s invånare följa landets lagar och regler när det lönar sig att bryta emot dom?

Självklart skulle det aldrig bli så uppenbart eller extremt som i detta exempel men liknande tendenser skulle kunna förekomma om straffen blir för milda. J.R.R. Tolkien sa en gång “The burned hand teaches best”. Ju hårdare straffet är desto längre tid kommer man ihåg konsekvensen ifrån den dåliga handlingen. På andra sidan skulle detta kunna få en motsatt effekt om personen med den brända handen blir hämndlysten på ugnen den bränner sig på. Vid hårda bestraffningar är det också väldigt viktigt att ett rättssystem som hela tiden är i topptrim och kontinuerligt kontrollerat och absolut ingen korruption. Annars finns en risk att oskyldiga får avsitta extremt höga straff som 50 år i fängelse för ett straff de inte begått.

För att bestraffningssystemet ska kunna fungera måste vi ha tillräckligt hårda straff så folket följer de lagar och regler som finns men samtidigt inte så hårda så det medför att de som ska utföra straffen (för att upprätthålla lagarna) sjunker till samma nivå som brottslingarna. Som sagt är denna fråga inte helt lätt. Den är ganska komplex och varken svart eller vit utan måste varieras utifrån flera olika perspektiv för att få en bra kombination i det praktiska samhället.

Publiceringsdatum: 2013-11-17