Listor / Berzan / Miljöpartiet om jobb

Miljöpartiet om jobb

Varför och hur är er syn på jobb, arbetsmarknad och företagande den bästa för samhället och vad gör den bättre än andra partiers? (Arbetslöshet, arbetstider,RUT/ROT, etc.)

Arbetsmarknad

Miljöpartiet vill;

Företagande

Miljöpartiet vill;

Jobb

Miljöpartiet vill;

Trygghet vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringen är en avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete. Den som tvingas oroa sig för att kunna bo kvar i sitt hus kan inte samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk.

Miljöpartiet vill införa en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkring måste bli enklare att förutse, omfatta fler typer av arbetslivssituationer och ha bättre ekonomiska villkor.

Tid är den moderna människans kanske allra mest begränsade resurs.

Dagens system där människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra människor mår dåligt av arbetslöshet är ett resursslöseri. Därför har vi det långsiktiga målet att sänka normalarbetstiden till 30 timmar i veckan med förhoppningen att undvika stress och sjukskrivningar.

Vi vill på lång sikt sänka arbetstiden till 30 timmar per vecka. Vi vill också arbeta fram olika arbetstidsförkortningsmodeller.

Utveckla Rut och Rot

Miljöpartiet föreslår att Rot-avdraget utvidgas så att även hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar kan använda Rot, samt att Rot-avdraget riktas in på åtgärder som leder till att bostäderna förbrukar mindre energi. Det ger även möjlighet till upprustning av miljonprogrammets bostäder. Utöver detta föreslår Miljöpartiet ett särskilt Rot-avdrag för skolor som ska användas till att förbättra arbetsmiljön och minska klimatpåverkan.

Genom att införa Rut-avdrag för reparationstjänster vill Miljöpartiet göra det billigare att laga istället för att köpa nytt.

Publiceringsdatum: 2014-05-12