Listor / Berzan / PowerClock

PowerClock

Abstract

Many people don’t wake up by hearing the boring beeping wakeup call. Therefore, we have started this project in purpose to solve that problem.

Our solution is quite simple. We will create an alarm clock that can control the electricity to your electrical items that you have in your room. This means that you can choose how you will wake up. And if you want, you can change it from day to day by changing the electrical item. The clock looks like a regular clock. But instead of beeping, it sends out an electromagnetic signal. A receiver will be placed between the wall electricity socket and the plug to the electrical item. When the receiver receives the electromagnetic signal, it will turn on the power to your item. Then hopefully, you will wake up by the effect the turned on item gives you.

Inledning

Vi är alldeles för trötta på den vanliga och tråkiga väckarklockan som inte har förändrats på flera år.  Därför har vi kommit på en billig och användbar lösning, vi kallar den för PowerClock.
Idén går ut på att bygga en välfungerande alarmklocka som kan styra de elektroniska apparaterna du har i ditt rum. Och eftersom användaren själv väljer vilken pryl klockan ska styra, blir dens användningsområde intressant för en stor mängd människor. Vi tror därför att en stor del av världens befolkning efterfrågar denna produkt is sin vardag.

Mål och Syfte

Syftet med detta projekt är att skapa en väckarklocka som kan styra över elektriciteten i ditt hus. Detta innebär att du inte behöver använda dig av tråkiga vanliga väckarklockor som du med stor sannolikhet har tröttnat på. Och enligt vår marknadsundersökning kommer folk vilja köpa den här produkten vilket gör att vi med stor sannolikhet kommer gå med hyfsat stor ekonomisk vinst. Målet med detta projekt är att utifrån vår idé skapa en efterfrågad produkt som vi kan tjäna pengar på.

Metod

Vi har använt oss av flera olika metoder för att samla information till denna rapport. Utifrån våra egna idéer har i tagit fram en idé till säljbar produkt. Vi letade efter problem i det tekniska samhället och kom fram till vår idé. För att kontrollera hur stort intresset var på produkten gjorde vi en intresseanalys. Vi märkte då att det var en stor del av det vi frågade var intresserade. Då gjordes en marknadsanalys för att kontrollera om det fanns en marknad för vår produkt. Efter mycket goda resultat konstruerade vi en prototyp på våran produkt. Några tester genomfördes och prototypklockan utvecklades till det som vi senare kommer att kalla för Powerclock. Vi delade sedan upp arbetet i tre delar (se bilaga 4) för att arbetet skulle bli jämnt fördelat mellan oss. För att skriva rapporten har vi använt oss av MS Office programmen version år 2007. Efter att var och en skrivit sin del av arbetet skrev vi en slutlig rapport som vi gick igenom tillsammans för att rätta slarvfel etc. 

Resultatredovisning

Intresseanalys

Vi ställde oss i Linköpings stad och gjorde en undersökning för att få reda på hur många som var intresserade av förmånerna med vår produkt. Personerna som tillfrågades var av båda könen och i åldrarna 10år – 60år. Testresultaten (se bilaga 1) visade att 79 % av de tillfrågade var intresserade av produkten.

Marknadsanalys

Eftersom intresseanalysen visade att en mycket stor del av de tillfrågade var intresserade av vår produkt, gick vi vidare och genomförde en marknadsanalys. Vi kollade upp dagens marknad på väckarklockor och kom fram till att det inte finns någon produkt som liknar våran ute på marknaden. Det tror vi kan vara en av anledningarna till intresseundersökningens goda resultat.

Marknadsföring och Försäljning

Vi har tänkt marknadsföra vår produkt på flera olika sätt för att den ska slå så hårt som möjligt på marknaden. Bland annat så kommer vi marknadsföra oss genom sociala nätverk som Facebook, men även via internetannonsering, vår hemsida, och via youtube filmer. Den största delen av vår marknadsföring kommer att ske via internet. Till exempel genom annonsering på olika IT-hemsidor som vi kommer försöka skriva avtal med de första tre kvartalen. Sen kommer vi även att sprida vår Facebook sida via annonsering på andra hemsidor, detta för att få så stor Facebook sida som möjligt. Vi har självklart också tänkt oss att skapa en hemsida med domännamnet ”www.powerclock.se”. Samt publicera en youtubefilm där vi kommer beskriva hur produkten fungerar mer specifikt. För marknadsförings plan, se: Bilaga 1. Försäljningen kommer att till största del ske via återförsäljare, som till exempel Teknikmagasinet, Jula och webbhallen. Men vi kommer även att sälja via vår hemsidas webbshop. Priset på en Powerclock kommer variera lite beroende på var du köper den. Men i genomsnitt kommer en komplett Powerclock kosta runt 200sek. För information likviditets budget, se Bilaga 2.

Budget

Vi har gjort en likviditetsbudget för att beräkna hur stor vinst vi troligtvis kommer att göra under de första fyra kvartalen. Startkapitalet som ligger på 100 000 sek kommer från våra egna sparpengar. Vi har planerat att få tillbaka de pengarna inom fem år. Budgeten hittar du i bilaga 2.

Service

Våra kunder kommer att ha tillgång till en mycket bra service och support till sin Powerclock. Det kommer att skickas med en bruksanvisning som förklarar hur man ska konfigurera klockan. Detta för att kunden ska veta hur produkten ska användas.. För det andra så kommer vi också skapa en applikation som kommer att vara anpassad till iPhones och Android telefoner. Applikationen är till för att förklara hur klockan kan användas genom att visa ett filmklipp. Applikationen kommer även att innehålla en digital version av bruksanvisningen, ifall du skulle ha tappat bort din papperskopia. För de som inte använder sig av smartphones har vi även en hemsida där du kan hitta all information, support och service som du behöver.  Webbsidan kommer att registreras under domännamnet www.powerklock.se och hållas uppe av ett seriöst webbhotell. Vi kommer själva att skapa, underhålla och uppdatera hemsidan. Detta för att få sidan precis som vi vill ha den. Vi kommer även att ha en support som är tillgänglig alla vardagar från klockan 08-17.00 som är kontaktbar via internet och telefon.

Design och konstruktion

Vi kommer satsa på att bygga PowerClock med en så billig och enkel konstruktion som möjligt. Klockan kommer vara rektangulär med en enkel display. För att göra det enkelt för de morgontrötta andvändarna kommer vi att ha en stor knapp mitt på klockan. Denna knapp kommer styra snooze-funktionen och när man trycker på den kommer dessutom displayen lysas upp. Vi kommer även att ha två switchar varav en kommer slå på/av alarmfunktionen. Den anndra switchen kommer att ha tre lägen, en för att ställa in alamtiden och en för att ställa in den lokala tiden. Det tredje läget kallar vi för normalläget och det använderdu när du inte konfigurerar klockan. Vi använder oss även av två knappar, dessa är till för att ställa in tiden när du konfigurerar klockan. När klockan ringer skickar den ut en elektromagnetisk signal som går till olika motagare. Signalerna kommer att nå ungefär 30 meter och ligga på frekvensen 433,92Mhz. Motagarna kommer att vara dosor som man stoppar in mellan väggutaget och dina elektriska apparater. Motagaren kommer att ta emot de elektromagnetiska signalerna och med hjälp av ett relä kontrollera strömkretsen till din elektriksa apparat. För komplett skiss över klockan, se bilaga 3.

Kontroll

Den fabrik som kommer tillverka våra produkter ligger i kina. Fabriken kommer ständigt kontrolleras av vår kinesiska personal. Det som kommer kontrolleras är säkerheten under tillverkningsprocessen, att våra tillverkningsanvisningar följs och självklart kommer vi även kontrollera att alla klockor fungerar innan de skickas ut till butiken. Vi kommer att anställa lokal arbetskraft, vilket gör att det inte blir någon extra boendekostnad. Eftersom kinesisk arbetskraft är ganska billig så det blir inte så stora utgifter vid kontrollering i fabriken som producerar produkten.

Miljö och återvinning

Metallskalet som sitter runt klockan är gjort av aluminium. Det gör att skalet är väldigt lätt att återvinna genom att smälta ner och forma om till ett nytt föremål. Eftersom aluminium inte väger speciellt mycket blir det lättare, billigare och mer miljövänligt att transportera än en tyngre metall. I produkten finns kretskort som innehåller tenn, koppar och guld. Dessa metaller kan tas tillvara på och återanvändas. Transistorerna som finns i klockan består av kisel. Kislet kan man återanvända genom att använda det i solpaneler. Den överblivna plasten från kretskortet kan smältas ner och användas på nytt eller förbrännas som energi. Eftersom klockorna tillverkas i Kina måste de transporteras till Sverige via flygplan. Detta är självklart inte speciellt miljövänligt då flygplanen släpper ut en del koldioxid.

Destruktion

För att Powerclock ska återvinnas på ett miljövänligt sett skickas den till destruktion. Där öppnas aluminiumskalet upp och återvinns. De andra komponenterna delas upp. Metallerna i kretskorten blir handplockade ur och återvinns. Plasten som finns i klockan går till nersmältning eller förbränning. Ädelmetallerna från kretskorten går till försäljning för en så ekonomiskt positiv lösning som möjligt. Vi har tagit kontakt med ett företag via www.recycla.se som kan återvinna och plocka isär klockorna. Kislet kommer även att säljas till företag som bygger solpaneler.

Etik och moral

Klockorna tillverkas i Kina, det är kanske inte det mest moraliska beslutet eftersom arbetskraften där är väldigt billig. Vi sparar en hel del rent ekonomiskt genom att ha produktionen i kina. Men det är inte speciellt bra för Sverige. Det finns en del arbetslösa bosatta i Sverige som vi skulle kunna anställa istället för de kinesiska arbetarna. På så sätt skulle vi kunna hjälpa till att sänka arbetslösheten i Sverige. Att klockorna måste transporteras hela vägen från Kina till Sverige är inte heller så bra, då det sker en del utsläpp som annars kunde undvikas om klockan skulle vara tillverkad i Sverige.

Genus 

Det finns lite olika designer på klockan. Klockan finns i en stilren svart design, en grå, en vit, och en blå som passar båda könen. Eftersom klockan kan styra över i princip alla tekniska apparater du har hemma så kan man till exempel använda den till att slå på kvinnans plattång, dator, kaffebryggare eller tv-apparat. Marknadsföringen ska vara riktad till båda könen och säljas i affärer där både män och kvinnor vistas. Vi kommer även ge de kvinnliga arbetarna i Kina samma lön som de manliga. Detta för att ingen ska känna sig diskriminerad.

Diskussion

Det tog hyfsat lång tid att komma fram till en bra idé, men efter diskussioner fram och tillbaka kom vi slutligen fram till en bra produkt. Vi försökte komma på en så realistisk och efterfrågad idé som möjligt för att snabbt kunna komma ut på marknaden. När vi väl började arbeta med att samla information gick allt hyfsat snabbt. Vi blev i princip klara de första tre veckorna. Sedan tog vi en paus för att senare göra klart finslipet med rapporten. Själva produkten tycker vi är riktigt finurlig, och eftersom intresseanalysen gav goda resultat förmodar vi att vi inte är ensamma om den åsikten. I framtiden har den här produkten ur vår synvinkel potential att utvecklas och bli ett starkt märke på marknaden. I allmänhet kan man säga att projektet har gått mycket bra. Alla i gruppen har samarbetat väl och följt planeringen till ord och pricka. Vi har haft avstämningar med varandra varje måndag för att kolla att allting har gått som det ska. Avslutningsvis vill vi förmedla att detta projekt har öppnat upp våra kreativa sidor inom tekniska problemlösningar.

Publiceringsdatum: 2014-03-07