Listor / Berzan / Retoriska stilfigurer

Retoriska stilfigurer

Detta är ett ideal inom retoriken, men det finns även ett annat ideal. För att fånga lyssnarnas intresse och för att övertyga dem får språket inte vara tråkigt och förutsägbart. När man formulerar en text kan man ta hjälp av s.k. retoriska figurer. Det finns flera hundra olika retoriska figurer, men här tar vi fasta på några av dem och ger exempel på ordfigurer (upprepningar, motsatser, frågor) och språkliga bilder.

Allitteration

Rim i början av ord kallas allitteration.Tomma tunnor skramlar mest.

Vinden vilar, viken ligger som en spegel (August Strindberg)

Anafor och epifor

Stilfiguren anafor innebär att man inleder flera satser med samma ord eller uttryck. Motsatsen till anafor är epifor. Då avslutar man flera satser med samma ord eller uttryck. I dikten ”Sköldmön” använder Karin Boye båda dessa stilfigurer.Jag drömde om svärd i natt.

Jag drömde om strid i natt.

Jag drömde jag stred vid din sida

rustad och stark, i natt.

Dessutom ser vi här ett exempel på stegring, som innebär att man utvidgar ett språkligt uttryck: svärd – strid – jag stred vid din sida …

Antites

Ett effektivt medel i retoriken är att arbeta med motsatser i form av motsatta ord, begrepp och bilder, t.ex. liv – död, stor – liten, gammal – ung, svart – vit.

Ödet sade: vit skall du leva eller röd skall du 

(Edith Södergran)

Retorisk fråga

Genom att ställa frågor till åhörarna gör vi dem delaktiga i resonemanget. I ett offentligt tal förväntar sig talaren inga svar från publiken, antingen svarar talaren själv på frågan eller så är frågan formulerad så att den inte kräver något svar.

Metafor

Man skapar en språklig bild genom att jämföra två helt olika företeelser, utan att sätta ut ett jämförelseord (”som” eller ”liksom”).

Du är en kratta!

Liknelse

Även här skapar man en språklig bild genom en jämförelse, men man sätter ut jämförelseordet ”som” eller ”likt”

Han skriver som en kratta.

Åsikter är som spikar. Lätta att slå i, svåra att dra ut.

Kan du förresten hitta antitesen i det sista exemplet ovan?

Allegori

Allegorin är en berättelse som på ett konkret sätt åskådliggör något mer abstrakt. När Astrid Lindgren på 70-talet ville påvisa brister i det svenska skattesystemet skrev hon ingen traditionell debattartikel. I stället lät hon tidningen Expressen publicera sagan om häxan Pomperipossa i Monismanien, som drabbades av 102 % marginalskatt på sina inkomster som barnboksförfattare.

Metonymi

Metonymi innebär att man gör ett namnbyte och ersätter ett uttryck med något mer konkret som tar fasta på en särskild egenskap hos det man avser.

Jag läser gärna Henning Mankell.

Han tog sig ett glas ibland.

I det första exemplet använder vi författarens namn när vi egentligen menar hans litterära produktion. I det senare fallet får uttrycket ”ett glas” ersätta den dryck som avses.

Publiceringsdatum: 2014-02-24