Listor / Berzan / Sönderdelning av natriumvätekarbonat

Sönderdelning av natriumvätekarbonat

Vår uppgift var att vid upphettning av natriumvätekarbonat (NaHCO3 ) lista ut med hjälp av tre olika sönderfallsformler, vilken sönderdelning som var korrekt. A, b eller c. Vi vägde natriumvätekarbonat och fick massan 3,875g. När vi vägde det kvarblivna fasta massan efter upphettning återstod 2,501g. Då beräknade vi vad den teoretiskt kvarblivna massan blev efter sönderdelningen och tog den sönderfallsformeln som matchade bäst med det praktiska 2,501g.

 Beräkningar för alternativ A:

 

m

3,875g

?g

o-intressant

o-intressant

2NaHCO3 (s)

------- >

NaO (s)

2CO2 (g)

H2O (g)

n-förh

1 mol

0,5 mol

M

84,01 g/mol

62 g/mol

m

3,875 g

n=m/M

0,023 mol

m=M*n

1,476 g


n-förhållande      2 mol                                  1 mol
                         2/2 mol                           1 / 2  =½ mol
                         1 mol                                      ½ mol

M  23+1,01+12+16*3=84,01 2*233+1 =62 g/mol
Vi har m/g 4,00 gram
n= m/M Vi har 4/84,01 mol
Vi får n ½ * 4/84,01 mol
m= M*n vi får m/g 62* ½ *4/84,01= 1,47601476 gram.

Beräkningar för alternativ B:

 

m

3,875g

?g

o-intressant

o-intressant

2NaHCO3 (s)

------- >

Na2O3 (s)

CO2 (g)

H2O (g)

n-förh

1 mol

0,5 mol

M

84,01 g/mol

106 g/mol

m

3,875g

n=m/M

0,023 mol

m=n*M

2,438 g

 

Beräkningar för alternativ C:

 

m

3,875g

o-intressant

2NaHCO3 (s)

------- >

NaOH (s)

CO2 (g)

n-förh

1 mol

1 mol

M

84,01 g/mol

40,01g/mol

m

3,875 g

n=m/M

0,046 mol

m=M*n

1,84g

 

När vi kollar på följande beräkningar ser vi att massan i alternativet B stämmer bäst in på den massan vi fick på den praktiska laborationen. 2,438 är ungefär 2,501. Om detta inte skulle vara rätt alternativ skulle 1,84g på alternativ C vara närmast, men eftersom vi såg att det var vatten som kokade under upphettning och la sig på sidorna av provröret kan detta alternativ uteslutas eftersom det inte finns något H2O inblandat på högerdelen av sönderdelningen.

Svaret är alltså alternativ B med 2,438 gram. En av anledningarna till varför vi inte fick exakt 2,501 gram kan vara eftersom vi glömde anteckna vad provröret vägde innan den fylldes. Alltså fick vi hälla över massan till ett annat provrör och väga det, då hade en liten del av massan fastnat på väggarna i provröret vilket kan göra att det blev fel när vi subtraherade bort provrörs massan.

Publiceringsdatum: 2013-11-21