Listor / Berzan / Synen på skapelsen

Synen på skapelsen

Människan har alltid velat söka svar på frågor som ”varför finns vi?”, ”vad är meningen med livet?”, ”hur skapades jorden?”, ”hur fungerar universum?” och de religiösa har fått svar på dessa frågor från Gud i flera tusen år. Redan de gamla grekerna tänkte på hur världen och universum hänger ihop, det vi idag kallar för naturvetenskapligt.

Många religioner har genom tiderna haft ett positivt synsätt på hur man studerar naturen, gör hypoteser, observerar och drar slutsatser. Inte minst inom judendomen. Och inom islam tänker man sig att eftersom Gud har skapat jorden måste all natur som finns att studera här vara gudomlig.

Dock har vetenskap och religion långt ifrån samarbetat med varandra. Många vetenskapsmän, exempel Galileo, har anklagats för bedrägeri om att bedrivit falska läror mm. Idag är det dock fundamentalisterna som kritiserar naturvetenskapliga teorier, modeller och arbetssätt.

När det kommer till synen på skapelsen krockar dock Darwins evolutionsteori rejält med skapelsen inom t.ex. bibeln och andra gudomliga läror. De flesta religioner har inget problem med teorin och anser att den samspelar med Gud men det finns också de som tror att denna teori inte stämmer överhuvudtaget eftersom universum är alldeles för komplicerat för att allting ska ha uppstått av slumpen, de tolkar istället bibeln bokstavligt som sanna fundamentalister.

Ett annat sett att se världen är tanken om Intelligent design som menar att livet och naturen är alldeles för komplicerad för att något som evolutionsteorin ska stämma och att det istället måste vara en eller flera intelligenta skapare som bildat allting (Gud). I USA har flera skolor börjat undervisa detta samt revolutionsteorin men skolverket i Sverige slår fast om att det är evolutionsteorin som skall läras ut.

Hittills är vi ännu beroende av religion då vetenskapen inte kan svara på alla våra frågor (men många), existentiella frågor som ”vad händer efter döden?” går inte förklara med vetenskap och religion samspelar på så sätt mycket positivt med vetenskap. Ju fler ”kunskapsluckor” vi, med hjälp av vetenskapen, lyckas fylla i desto mindre beroende är vi av svaren vi kan få från religion. Detta har medfört det sekulariserade samhället vi har idag.

Publiceringsdatum: 2013-12-03