Listor / Definiera / Äggstock

Äggstock

En av två kvinnliga fortplantningsorgan. Äggstockarna hus ägg, obefruktade kvinnliga könsceller.

Publiceringsdatum: 2015-09-16