Listor / Definiera / ändliga resurser

ändliga resurser

Allmänt anses jordens geologiska Storlek: mineraler, icke-mineraliska resurser, fossila bränslen, och andra material som förekommer i fasta belopp i miljön.

Publiceringsdatum: 2015-09-19