Listor / Definiera / Ändring av rörelsekapital

Ändring av rörelsekapital

Om omsättningstillgångar (exkl. kassa och bank) ökar binds kapital i dessa tillgångar och denna kapitalbindning är negativ för kassaflödet. Om leverantörsskulder ökar står leverantörerna för en större andel av företagets finansieringen vilket är positivt för årets kassaflöde.

Publiceringsdatum: 2015-09-07