Listor / Definiera / Åldersdiskriminering

Åldersdiskriminering

Fördomar mot äldre, som liknar rasism och sexism i sina negativa stereotyper. Aggression Beteenden som orsakar psykisk eller fysisk skada på en annan person.

Publiceringsdatum: 2015-09-12