Listor / Definiera / Ångström

Ångström

En längdenhet som används i spektroskopi, kristallografi, och molekylstruktur, och motsvarar 10^-10 m.

Publiceringsdatum: 2015-09-10