Listor / Definiera / År

År

Tidsenhet grundad på jordens omlopp kring solen. Beroende på referenspunkt definieras flera olika år: anomalistiskt år är omloppstiden relativt periheliet, 365,2596 medelsoldygn, tropiskt år är ett varv relativt vårdagjämnigspunkten, 365,2422 medelsoldygn, sideriskt år (stjärnår) är ett varv relativt en stjärna, 365,2564 medelsoldygn. Kalenderåret i den gregorianska kalendern är 365,2425 medelsoldygn.

Publiceringsdatum: 2015-07-21