Listor / Definiera / Årsbokslut

Årsbokslut

- Balansräkning (med tillhörande notapparat) - Resultaträkning (med tillhörande notapparat) - Eventuellt Kassaflödesanalys (i stora aktiebolag och koncerner) - Verksamhetsberättelse - Revisionsberättelse

Publiceringsdatum: 2015-10-15