Listor / Definiera / Åtgärd

Åtgärd

Att hitta mått, vikt, omfattning, kvantitet, eller kapacitet; en standard eller måttenhet.

Publiceringsdatum: 2015-08-09