Listor / Definiera / Öken

Öken

En typ av biomen kännetecknas av låga fuktnivåer och sällan och oförutsägbara nederbörd. Dagliga och säsongs temperaturer varierar kraftigt.

Publiceringsdatum: 2015-09-19