Listor / Definiera / Ömsesidig determinism

Ömsesidig determinism

Ett koncept av Albert Bandura s sociallearning teori som refererar till uppfattningen att en komplex ömsesidig samverkan förekommer bland individen, hans eller hennes beteende, och miljö stimuli och att var och en av dessa komponenter påverkar andra.

Publiceringsdatum: 2015-09-15