Listor / Definiera / Öppen stjärnhop

Öppen stjärnhop

En grupp av tämligen nybildade stjärnor. Antalet ingående stjärnor kan variera mellan några tiotal och flera tusen. De öppna stjärnhoparna är emellertid inte rika stjärnrika som de klotformiga, och skiljer sig också från dessa genom att vara koncentrerade till Vintergatans plan där stjärnbildning pågår. Tidigare kallades de öppna stjärnhoparna "galaktiska".

Publiceringsdatum: 2015-07-21