Listor / Definiera / övergångszon

övergångszon

En zon där populationer från två eller flera intilliggande samhällen möter och överlappar varandra.

Publiceringsdatum: 2015-09-19