Listor / Definiera / Övermättad lösning

Övermättad lösning

En lösning där koncentrationen av en substans överstiger den som är möjlig i en mättad lösning under samma betingelser. En övermättad lösning kan beredas genom att långsamt kyla ner en lösning som mättats vid en högre temperatur. Denna lösning är instabil och kommer att återgå till en mättad lösning under utfällning om den "sås" med en kristall av den lösta föreningen.

Publiceringsdatum: 2015-07-23