Listor / Definiera / 3D Flash

3D Flash

3D Flash avser tredimensionella (3D) animeringar med hjälp av Macromedia / Adobe Flash, vilket främst är en 2D-verktyg flash skapande. Ytterligare verktyg krävs för att göra 3D Flash produkter.

Publiceringsdatum: 2015-11-11