Listor / Definiera / Abborre

Abborre

Abborre är en mycket god och eftertraktad fisk som finns i princip överallt i vårt svenska vatten. Man känner lätt igen den på de mörka banden längs sidorna och de röda fenorna. Färgen är olika beroende på vilket vatten de lever i och buken är gul-vit. Det är lätt att skära sig på ryggfenorna som är mycket vassa. Fjället på abborren är skarpt och svårt att få bort.Abborren kan bli max ca 4,7 kg och 51 cm men oftast väger den sällan mer än 0,5 kg. Honan blir större än hanen. Abborren är företrädesvis bottenlevande men stora abborrar jagar ofta ytligt levande stimfiskar som löja, stäm och liknande på kvällen.Abborre heter ursprungligen aghborre, där agh betecknar något spetsigt och tandat. En berättelse säger att abborren fick sina ränder då Sankte Per tappade nycklarna i en damm och abborren vägrade ta upp nycklarna. De andra fiskarna blev arga och randade (slog) abborren så hårt, att ränderna sitter i än idag.

Publiceringsdatum: 2015-12-01