Listor / Definiera / ABEND: Frånvarande av påtvingade Net Deprivation

ABEND: Frånvarande av påtvingade Net Deprivation

Frånvarande av påtvingade Net Deprivation (ABEND) hänvisar till de skickade in-post ämnesrader, varning vänner och andra tvångs förlust av tillgång till Internet (på grund av att flytta, nätverksfel eller sjukdom).

Publiceringsdatum: 2015-09-30