Listor / Definiera / Aberration

Aberration

Egenskap av ett optiskt system som gör att en bild har vissa lätt igenkännliga brister. Aberrationer orsakas av geometriska faktorer såsom formerna på ytor, deras inbördes avstånd och inriktningar. Bildproblem som orsakas av faktorer såsom repor eller kontaminering inte kallas avvikelser.

Publiceringsdatum: 2015-09-15