Listor / Definiera / ABI: Application Binary Interface

ABI: Application Binary Interface

Application Binary Interface (ABI) är en specifikation för Application Programming Interface (API) och maskinspråk för en hårdvaruplattform.

Publiceringsdatum: 2015-09-30