Listor / Definiera / Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang

Beställning av en vara eller tjänst som återkommer under en tidsperiod där betalning sker i förväg. Oftast innebär detta att kunden och säljaren ingår ett avtal som löper under en viss tidsperiod t.ex 12 månader. Namnet syftar även på att köparen abonnerar en tjänst eller vara som sedan köparen behåller eller lämnar tillbaka.

Exempel i vardagen är när en privatperson köper en telefon med abonnemang, detta innebär att köparen förbinder sig att abonera/hyra in sig på nätet för att nyttja telefontjänsterna under vanligtvis 12 - 24 mån. Detta kan även syfta till att förenkla köpet då kostnader för telefontjänster är rörliga och således varierar från månad till månad.

Publiceringsdatum: 2016-02-21