Listor / Definiera / Absolut alkohol

Absolut alkohol

Etanol (etylalkohol) nästan fri från vatten (inte mer än 1%). Den har en kokpunkt av 78,4 ° C och mycket hygroskopiskt. Den kan framställas genom fraktionering av destillation av ett azeoptropic blandning av alkohol och vatten (rektifierad sprit), med tillsats av bensen som ett torkmedel.

Publiceringsdatum: 2015-09-19