Listor / Definiera / Absolut magnitud

Absolut magnitud

Ett mått på en stjärnas utstrålning oberoende av observatörens avstånd. Absoluta magnituden är enligt definition densamma som den apparenta (skenbara) magnituden om stjärnan befinner sig på avståndet 10 parsek. Jmfr luminositet.

Publiceringsdatum: 2015-07-21