Listor / Definiera / Absolut tröskel

Absolut tröskel

Den minsta mängd fysisk energi som behövs för att producera en pålitlig sensorisk upplevelse; operationellt definierad som stimulus nivå vid vilken en sensorisk signal detekteras halv tiden.

Publiceringsdatum: 2015-09-12