Listor / Definiera / Absoluta nollpunkten

Absoluta nollpunkten

Den teoretiskt lägsta möjliga temperatur vid vilken alla molekylers rörelse upphör kallas absoluta nollpunkten. Den inträffar vid 0 K eller -273,15 °C, har aldrig någonsin uppmäts.

Publiceringsdatum: 2016-02-19