Listor / Definiera / Absolutbelopp

Absolutbelopp

Det positiva värdet för ett reellt tal, bortsett från tecknet. Skriven | x |. Till exempel, | 3 | = 3, | -4 | = 4, och | 0 | = 0.

Publiceringsdatum: 2015-09-16