Listor / Definiera / Absorbans

Absorbans

Definieras som -log (1-α) = log (1 / τ), där α är den absorptans och τ transmittansen för ett medium genom vilket ett ljus trålen passerar.

Publiceringsdatum: 2015-08-15