Listor / Definiera / Absorption

Absorption

Förhållandet mellan strålnings eller ljusflöde i en given spektral intervall absorberad i ett medium med den för den infallande strålningen. Också kallas absorption faktor.

Publiceringsdatum: 2015-08-15