Listor / Definiera / Absorptionskoefficient

Absorptionskoefficient

Den relativa minskningen i intensiteten för en kollimerad stråle av elektromagnetisk strålning, som ett resultat av absorption genom ett medium, under korsande av en oändligt lager av mediumet, dividerat med längden passeras.

Publiceringsdatum: 2015-08-15