Listor / Definiera / Abstract

Abstract

Sammanfattning, speciellt av en vetenskaplig artikel.

Publiceringsdatum: 2015-07-21