Listor / Definiera / Acceleration

Acceleration

Förändringen i ett objekts hastighet över tiden, mätt i avstånd per tidsenhet per tidsenhet (till exempel meter per sekund per sekund eller m / s 2 ). Acceleration (a) beräknas genom att dividera förändringen (symboliserad av Δ, den grekiska bokstaven delta) i hastighet (v) med förändringen i tiden (t): a = AV / At. Detta kan också skrivas som: a = v 2 -v 1 / t 2 -t 1 , där v 1 och t 1 betecknar start hastighet och tid och v 2 och t 2 beteckna slutar hastighet och tid.

Publiceringsdatum: 2015-07-30