Listor / Definiera / ACDI: asynkrona kommunikationer Device Interface

ACDI: asynkrona kommunikationer Device Interface

Asynkrona kommunikations Device Interface (ACDI) är en mjukvaruenhet som medger asynkron sändning, ett sätt att sända data i vilket ett tecken sänds vid en tidpunkt, och det kan finnas ojämna mängder tid mellan characters.A startbit och en stoppbit meddela den mottagande datorn när sändningen börjar och ends.In synkron överföring, är strängar av flera tecken som sänds; denna metod är snabbare, men dyrare ..

Publiceringsdatum: 2015-09-30